Skip to main content

Hervatting cao-overleg? FNV Cabine neemt uitnodiging KLM in beraad

28 november 2019

Nadat het ultimatum van FNV Cabine een maand geleden verstreek, bleef het stil vanuit KLM. De voorbereidingen voor acties die gezamenlijk door beide cabinebonden werden opgestart zijn inmiddels in een afrondende fase. Onder druk van deze actiedreiging nodigt KLM ons nu uit voor cao-onderhandelingen op vrijdag 6 december aanstaande.

FNV Cabine beraadt zich

FNV Cabine is er van meet af aan op gericht geweest een cao af te sluiten die recht doet aan de wensen van onze leden. Uit de ledenraadpleging bleek overduidelijk dat het eindbod van KLM hier niet aan voldeed. Wij zagen daarom geen andere optie dan het voorbereiden van acties. KLM lijkt nu een laatste poging te willen doen om acties bij cabine te voorkomen en in overleg alsnog tot een nieuwe cao te komen. Wij beraden ons op deze uitnodiging. Is het reëel dat wij er na zoveel eerdere pogingen in onderling overleg uit gaan komen? Of is er actie nodig om KLM écht te bewegen tot een beter bod? Na intern overleg zullen wij de leden van FNV Cabine zo spoedig mogelijk informeren over ons besluit.

Cao-delegatie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!