Skip to main content

Vrijdag: laatste kans voor KLM om acties te voorkomen

04 december 2019

Onder druk van actiedreiging heeft KLM beide cabinebonden uitgenodigd voor cao-onderhandelingen op vrijdag 6 december aanstaande. De cao-delegatie en het actiecomité van FNV Cabine hebben besloten om op deze uitnodiging in te gaan. Dit overleg is wat ons betreft de laatste mogelijkheid voor KLM om acties te voorkomen. Lopen de gesprekken op niets uit, dan worden de actieplannen uitgerold.

Oplossingen voor knelpunten

FNV Cabine heeft na de afwijzing van het KLM-eindbod de knelpunten van onze leden gedeeld met KLM. De twee belangrijkste zijn de hoogte van het loonbod en de verhoging van het maximaal aantal vlieguren in de pilot blokbescherming Europa. KLM nodigt beide cabinebonden nu uit om te bespreken hoe het bedrijf denkt deze knelpunten te kunnen oplossen. Wij zijn bereid dit overleg aan te gaan met het voornemen om er met drie partijen uit te komen.

Actieplannen liggen klaar

De voorbereidingen voor acties die gezamenlijk door beide cabinebonden werden opgestart zijn inmiddels in een afrondende fase. Deze acties worden stapsgewijs opgebouwd naar onder meer een 24-uurs werkonderbreking in januari. KLM lijkt nu een laatste poging te doen om deze acties te voorkomen. De plannen worden direct uitgerold als blijkt dat het overleg niets oplevert.

Cao-delegatie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!