Skip to main content

In constant gesprek met KLM over principeakkoord én gezondheid

25 maart 2020

Vanuit het Dagelijks Bestuur van FNV Cabine een update in deze roerige tijden. We zetten, in een notendop, uiteen waar wij nu aan werken. Allereerst: weet dat wij in constant overleg zijn met KLM. Naast formeel overleg over de uitwerking van het principeakkoord, hebben we ook contact met Cabin Crew Management over de diverse signalen die wij van leden ontvangen. Onze insteek is om tot werkbare én acceptabele oplossingen te komen. Dit betreft zowel veiligheidsissues tijdens een slip, als ook het beperken van de service aan boord tot een minimum, zodat crew veilig de repatriëringsvluchten kan uitvoeren.

Eerste overleg na afsluiten principeakkoord

Vorige week heeft FNV Cabine, samen met alle andere KLM bonden, een principeakkoord gesloten met KLM. Dit akkoord geldt voor de komende 3 tot 6 maanden, afhankelijk van de periode waarin KLM een salaristegemoetkoming van de overheid ontvangt via het corona noodfonds. 20 maart jongstleden heeft maar liefst 99,8 procent van de leden van FNV Cabine ingestemd met dit principeakkoord. Nu deze afspraken voor FNV Cabine definitief zijn geworden, is het Dagelijks Bestuur sinds deze week in overleg met KLM over de verdere uitwerking, inclusief mogelijke aanvullende maatregelen die wij beoordelen op impact en noodzaak.

Dinsdag 24 maart heeft het eerste formele overleg plaatsgevonden tussen cabinebonden en KLM. Deze videoconference ging vooral over forse aanpassingen in onze arbeidsvoorwaarden nu de vliegproductie in fases wordt teruggebracht naar 10% van het reguliere aantal vluchten. Ook hebben we de gevolgen daarvan voor het korps doorgesproken. Sommige collega’s worden persoonlijk hard geraakt door deze coronacrisis. Denk daarbij aan jaarcontractanten die in onzekerheid verkeren en de vier promotieklassen die abrupt zijn stopgezet door KLM.

Zorgen over onze gezondheid tijdens vluchtuitvoering en op de route

Op de Helpdesk van FNV Cabine komen veel signalen binnen van collega’s. Deze lopen enorm uiteen. Sommige collega’s melden dat zij trots zijn om te kunnen vliegen, anderen melden zich met – terecht – grote zorgen. KLM heeft supersnel moeten omschakelen naar een realiteit van veel minder vluchten en van commerciële vluchten naar repatriëringsvluchten. Het gaat voor FNV Cabine nu niet meer om passagiersbeleving, maar om een zo veilig mogelijke operatie. Met betrekking tot leden met vervelende individuele ervaringen hebben wij een directe lijn met KLM, zodat onmiddellijk actie kan worden ondernomen. Daarnaast geven wij het bedrijf dringende suggesties over het aanpassen van de service en over ondubbelzinnige, duidelijke communicatie naar het korps. Het contact tussen crew en passagiers moet hierbij, in onze ogen, tot een minimum worden beperkt.

Veranderingen gaan snel

De situatie bij KLM verandert van dag tot dag en zelfs van uur tot uur. Zoals genoemd zijn wij in overleg met het bedrijf over de uitwerking van het principeakkoord. Tot dusver concrete uitkomsten van de gesprekken van de afgelopen twee dagen zijn:

  • Het opsturen van crew (XXDHC) alleen in de C-class om collega’s zo min mogelijk in aanraking te laten komen met passagiers;
  • De bevestiging vanuit KLM dat alle collega’s die 60 jaar worden in de komende 3 tot 6 maanden waarin het principeakkoord van kracht is, gewoon kunnen bijtekenen;
  • De bereidheid van KLM om samen met de cabinebonden oplossingen te onderzoeken voor collega’s die ver weg wonen en bij reserve momenteel niet de mogelijkheid lijken te hebben om in het bemanningencentrum of in een horecagelegenheid in de buurt van Schiphol te verblijven;
  • De toezegging van KLM om de collega’s die op de twee Purserpromotieklassen en twee Senior Purserpromotieklassen zaten die plotseling zijn gestopt, uitgebreid te informeren over de beweegredenen die KLM tot dit besluit hebben gebracht.

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van de ontwikkelingen, zoals jullie van ons gewend zijn. Wij werken er heel hard aan om in deze crisissituatie goede en gedragen afspraken te maken, waarbij onze gezondheid en het behoud van onze mooie baan voorop staan. Dit doen wij op een weldoordachte en gestructureerde manier om de rust zoveel mogelijk te bewaren. Dat is in het belang van ons aller toekomst.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl