Skip to main content

Cabineoverleg 27 maart: principeakkoord en dringende adviezen vliegveiligheid

27 maart 2020

Vandaag hebben FNV Cabine en KLM een videoconference gehouden om verdere afspraken te maken over tellerdagen, vliegen onder de huidige omstandigheden en over de situatie van de jaarcontractanten. Op een later moment sloot ook VNC aan. De drie genoemde onderwerpen komen voort uit het tijdelijke corona-akkoord dat tussen alle vakbonden (Cabine, Grond, Cockpit) en KLM werd afgesloten. Daarnaast hebben wij KLM tien dringende adviezen gegeven om de gezondheid van crew veilig te stellen aan boord én op de route.

Cabineoverleg over principeakkoord

FNV Cabine kijkt in redelijkheid wat voor het bedrijf noodzakelijk is om deze periode door te komen én wat KLM in deze moeilijke tijden in redelijkheid van de crew kan vragen. De corona-afspraken voor cabine zijn alleen voor de periode van 3 tot 6 maanden waarin het corona noodfonds van kracht is. Het zijn dus tijdelijke afspraken. Het overleg gaat over tellerdagen, over hoe we tot werkbare roosters kunnen komen en over de situatie van de collega’s met jaarcontracten. Ook bij grond en cockpit vindt er zogenaamd domeinoverleg plaats over deze drie onderwerpen uit het principeakkoord.

Jaarcontractanten nog in onzekerheid

Helaas is KLM nog steeds van mening dat zij de jaarcontracten niet kunnen verlengen gezien de slechte situatie waarin het bedrijf zich momenteel bevindt. FNV Cabine heeft duidelijk gemaakt dat het kabinet via het landelijke noodfonds juist ook voor deze groep het salaris deels gaat betalen en dat zij werkgevers oproept om tijdelijke krachten in dienst te houden gedurende deze periode. FNV Cabine blijft dan ook op het standpunt staan dat er, gezien de geboden maatregelen vanuit de overheid, ruimte moet zijn voor verlenging van de jaarcontracten.

Onze gezondheid

De gezondheid en de werkomstandigheden van onze collega’s aan boord én op de route is een onderwerp dat -terecht- enorm leeft binnen de crew. Op de Helpdesk krijgen wij daar veel vragen over binnen. Collega’s hebben zorgen over drie zaken: hun eigen gezondheid, de gezondheid van hun directe omgeving en het mede verspreiden van het virus door het contact met passagiers. Ook op Social Media lopen de emoties hoog op. Er is door vele KLM'ers op allerlei afdelingen keihard gewerkt om de incidenten op de route zoveel mogelijk te voorkomen of zo snel mogelijk op te lossen daar waar deze zich voordeden.

10 dringende adviezen aan KLM

KLM heeft aangegeven dat gezondheid van het korps de hoogste prioriteit heeft en wij beschouwen dit als een basis om snel verdere maatregelen te nemen. KLM heeft al een aantal stappen gezet: de service verminderd, de omlopen ingekort en beschermende middelen beschikbaar gesteld. Wij hebben tien dringende aanbevelingen gedaan aan KLM om binnen de gegeven omstandigheden ons werk zo veilig mogelijk te kunnen doen:

  1. Het cabinepersoneel werkt zolang dit noodzakelijk blijft op basis van noodmaatregelen, daaronder valt ook maximale bescherming met handschoenen en mondkapjes. Crew dient exact te werken volgens deze maatregelen, er zijn geen afwijkingen toegestaan;
  2. Er wordt geen enkele service gedaan waarbij crew in contact komt met passagiers: zowel op EUR als op ICA een cateringpakket op de stoel;
  3. Crew zit tijdens start en landing op take-off en landing posities en blijft gedurende de vlucht in de galley (noodsituaties uitgezonderd);
  4. Passagiers zitten gescheiden van elkaar door een open stoel of een gangpad tussen hen in. Dit heeft gevolgen voor het aantal passagiers dat kan worden vervoerd;
  5. Crew verblijft bij voorkeur zo kort mogelijk op een bestemming. Kist-crew operatie (waarbij het toestel blijft staan tijdens de stop) wordt de norm;
  6. Er dient te allen tijde voldoende eetgelegenheid te zijn in het hotel van de stop;
  7. Daar waar geen bewegingsvrijheid is voor crew (men niet kan luchten) zijn de stops maximaal 24 uur;
  8. Zodra niet aan de voorwaarden van eetgelegenheid en bewegingsvrijheid kan worden voldaan, wordt de crew gerepatrieerd;
  9. Passagiers worden gescreend (o.a. op temperatuur) voordat zij aan boord mogen;
  10. Na “hoogrisico vluchten” kan crew 14 dagen niet werken in verband met de incubatietijd. In deze periode wordt crew 14 dagen niet indeelbaar gemaakt, waar nodig voor rekening van KLM (RV/NIZ/EVR/NIC).

Tot slot

Wij kunnen ons voorstellen dat degenen die nu met een jaarcontract vliegen met dit nieuws bepaald niet gerust zijn gesteld. Weet dat wij ons best blijven doen, ook voor jullie. Dinsdag praten wij verder met KLM en hopen wij snel uitsluitsel te kunnen geven over een aantal onderwerpen, omdat wij ons realiseren dat snelheid geboden is.