Skip to main content

EASA-richtlijnen voor werkwijze cabinepersoneel tijdens coronacrisis

29 maart 2020

FNV Cabine is aangesloten bij de Europese vakbond ‘European Transport Workers’ Federation’ (ETF). ETF brengt ons op de hoogte van cruciale informatie over Europese ontwikkelingen in de luchtvaart en oefent politieke druk uit in Europa. Afgelopen donderdag, 26 maart, ontvingen wij via ETF een informatiebulletin van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). EASA geeft hierin richtlijnen voor ons werk aan boord, nu het coronavirus zo’n enorme impact heeft op de vluchtoperatie en op onze eigen veiligheid. Deze informatie willen wij graag met jullie delen.

Niet-bindende aanbevelingen

EASA is binnen de EU verantwoordelijk voor veiligheid van de burgerluchtvaart. In het informatiebulletin over COVID-19, staan zeer duidelijke richtlijnen over hoe wij als cabinepersoneel zo veilig mogelijk ons werk kunnen doen. Deze richtlijnen zijn niet bindend, dat wil zeggen dat luchtvaartmaatschappijen niet verplicht zijn de richtlijnen over te nemen. EASA benadrukt dat nationale autoriteiten eindverantwoordelijk zijn voor het invoeren van hun maatregelen. Het doel van dit COVID-19 bulletin is, om risico’s op verspreiding van het coronavirus voor crew en passagiers te minimaliseren, aan boord, op de route én na afloop van de vlucht. Ook staan er praktische aanbevelingen in voor crew die te maken krijgt met passagiers of collega’s die coronaverschijnselen vertonen.

Good to know

KLM past een heel aantal aanbevelingen uit het EASA Safety Information Bulletin COVID-19 al toe. Denk aan het verkorten van stops, het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen en de Corona-kit aan boord. Niet alle aanbevelingen zijn één op één toe te passen op de vluchtuitvoering door KLM. Sommige maatregelen die KLM treft ter bescherming van de crew zijn niet opgenomen in de richtlijnen van EASA.

Opvallende aanbevelingen

Een aantal zaken uit het informatiebulletin over corona springt eruit:

  • de aanbeveling om een mondkapje na vier uur dragen te vervangen;
  • de aanbeveling om een quarantainezone aan boord te realiseren voor passagiers of crewleden die verschijnselen vertonen die overeenkomen met corona;
  • de aanbeveling om, wanneer er een coronapatiënt aan boord is geweest, de bemanning 14 dagen quarantaine te adviseren.

Wij blijven KLM scherp houden

FNV Cabine heeft bij KLM kenbaar gemaakt dat wij deze aanbevelingen zeer serieus nemen. KLM geeft aan dat de gezondheid van het korps de hoogste prioriteit heeft. Wij verwachten dat KLM snel verdere preventieve maatregelen zal nemen. 

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!