Skip to main content

Jaarcontracten en waarborgen veiligheid crew op JFK, LAX en ICN

01 april 2020

Op 31 maart en op 1 april heeft FNV Cabine via een video-conference overleg gevoerd met KLM. Twee onderwerpen domineerden de agenda: het lot van onze collega’s met een jaarcontract en de veiligheid van crew, met name op de bestemmingen JFK, LAX en ICN.

Jaarcontracten

Op 18 maart kwamen KLM en alle vakbonden tot het zogenaamde “corona-akkoord” dat geldt voor alle KLM'ers. In dit akkoord is opgenomen dat KLM met de cabinebonden in overleg gaat over de jaarcontractanten naar aanleiding van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). KLM heeft, ondanks verzet van de cabinebonden, éénzijdig besloten de jaarcontracten bij cabine niet te verlengen. Voor onze collega’s die voor 21 april 2019 in dienst zijn getreden, zijn de jaarcontracten nog wél omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. De groepen daarna, tot en met juni 2019, worden niet verlengd door KLM. Over de collega’s met een latere indiensttredingsdatum wordt op een later moment besloten.

Verwerpelijk en onacceptabel besluit

FNV Cabine is onthutst over deze beslissing. KLM gaat de komende maanden honderden miljoenen euro’s aan loontegemoetkoming van de overheid ontvangen. Het landelijke noodfonds is in het leven geroepen om werknemers met vaste én tijdelijke contracten in dienst te houden. Premier Rutte en minister Koolmees hebben dat keer op keer benadrukt. Ook de werknemers- én werkgeversorganisaties in de Stichting van de Arbeid onderschrijven dit belang en roepen werkgevers op alles in het werk te stellen om werknemers in dienst te houden. Maar KLM, één van de grootste werkgevers van Nederland, trekt zich daar niets van aan en laat zich wat ons betreft van haar slechtste kant zien. KLM geeft aan dat zij gezien de financiële situatie van het bedrijf geen andere mogelijkheid ziet dan de contracten niet te verlengen. Wij hebben aangegeven dit eenzijdige besluit volkomen onacceptabel te vinden, maar hebben helaas juridisch niets in handen om het tegen te houden.

FNV Cabine leeft enorm met jullie mee!

Wij willen onze collega’s, die deze klap moeten verwerken in deze toch al zo onzekere periode, laten weten dat wij intens met jullie meeleven. Velen van jullie hebben zich tot onze helpdesk gewend en we weten hoe graag jullie je carrière bij KLM willen voortzetten. Het gaat ons zeer aan het hart dat KLM zo’n enthousiaste club nieuwe collega’s laat gaan. FNV Cabine heeft er alles aan gedaan om dit te voorkomen en heeft het zeer redelijke voorstel gedaan om jullie in ieder geval tijdens de noodfonds-periode in dienst te houden. Vandaag zijn de jaarcontractanten die het betreft door hun MCC persoonlijk op de hoogte gebracht van dit slechte nieuws. Wij gaan in elk geval laten vastleggen dat jullie als eerste aan de beurt zijn zodra er weer ruimte is om collega’s aan te nemen. Mocht je nog vragen hebben, schroom niet om contact op te nemen met onze helpdesk.

Verdere aanpassing service op JFK, LAX en ICN

Er is toenemende onrust onder collega’s over de operatie en de werkomstandigheden aan boord. Met name over de bestemmingen JFK, LAX en ICN kregen wij vele bezorgde mails. Wij zijn de afgelopen weken continu in gesprek geweest met KLM over onze gezondheid, met als insteek om tot werkbare en acceptabele oplossingen te komen. Dit betrof zowel veiligheidsissues tijdens een lay-over als aanpassingen van de service aan boord, zodat het contact tussen crew en passagiers tot een minimum wordt beperkt. We hebben KLM ook een dringende suggestie gedaan over ondubbelzinnige, duidelijke communicatie naar het korps. Daarnaast hebben we met KLM gesproken over de EASA-richtlijnen in het kader van corona.

Effect

Deze opstelling van FNV Cabine heeft z’n vruchten afgeworpen. KLM heeft de cabinebonden en het korps laten weten dat er een verregaande aangepaste ICA-service komt. Voor JFK, LAX en ICN komen er ook dwingende verplichtingen voor passagiers. Denk hierbij aan verplichte mondkapjes en het niet kunnen boeken van gangpadstoelen. De exacte maatregelen en ingangsdata zijn na te lezen via de gebruikelijke communicatiekanalen van KLM.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!