Skip to main content

Principeakkoord cabine over uitwerking corona-akkoord

16 april 2020

Vandaag, 16 april 2020, hebben FNV Cabine, VNC en KLM een principeakkoord gesloten met tijdelijke noodmaatregelen voor het cabinepersoneel. Op basis van het corona-akkoord van 18 maart dat voor alle KLM'ers geldt, zijn er in alle domeinen (cabine, grond, cockpit) aanvullende afspraken gemaakt. De onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine legt dit principeakkoord met aanvullende afspraken voor cabine met een positief stemadvies voor. De link voor de digitale stemming wordt morgenochtend per nieuwsbrief verzonden. De stemming sluit as. maandag om 09:00 uur Nederlandse tijd.

Welke afspraken zijn er al eerder gemaakt voor alle KLM'ers?

 • De uitbetaling van de winstdeling wordt uitgesteld naar oktober 2020;
 • Iedereen ontvangt in de periode van maart t/m mei (en mogelijk verlengd t/m augustus) het volledige salaris;
 • In deze periode vindt geen ontslag om bedrijfseconomische redenen plaats;
 • Voor het cabinepersoneel, het grondpersoneel en de vliegers worden per domein tijdelijke afspraken gemaakt over verlof en flexibiliteit.

Welke tijdelijke afspraken over verlof zijn er nu gemaakt bij cabine?

 • Bovenop het reeds toegekende zomer JV kent KLM in de periode t/m 15 juli 2020 voor iedereen 7 extra aaneengesloten JV dagen toe;
 • Deze 7 extra dagen gaan ten koste van het winter JV 2020/2021;
 • Het resterende winter JV bestaat uit minimaal 14 dagen. Indien het saldo op individueel niveau lager uitkomt, dan zal KLM dagen toevoegen om op deze 14 dagen uit te komen;
 • Iedereen kan zijn voorkeur opgeven via een webformulier. Daarna zal KLM de dagen toewijzen rekening houdend met de voorkeur;
 • KLM zal de werknemers met een positief saldo op de OD-teller benaderen om deze op vrijwillige basis zo snel mogelijk af te bouwen. Er is dus geen verplichting.

Welke tijdelijke afspraken over flexibiliteit zijn er nu gemaakt bij cabine?

 • Gezien alle planningsonzekerheden, wordt in plaats van een 4-wekelijkse indeling een 2-wekelijkse indeling gepubliceerd;
 • De reservestelling is aangepast aan de huidige situatie, door annuleringen in week 1 en 2 in te vullen met drie dagen reserve gevolgd door NI;
 • Tijdens de 14-daagse reserve kan crew alleen de eerste 5 dagen worden opgeroepen. Dit geldt ook voor de nieuwe 9-daagse reserve;
 • Het maximum aan reservestelling per werknemer is deze periode niet van toepassing;
 • KLM zal de productie en reservestelling gelijkmatig over het korps verdelen;
 • Iedere twee weken bespreken de cabinebonden en KLM de maatregelen om waar nodig bij te sturen. Partijen kunnen op ieder moment hun instemming intrekken.

Afspraken jaarcontracten, geannuleerde promotiecursussen en basiscursussen

Er zijn ook afspraken gemaakt voor specifieke groepen, de zogenaamde uitvoeringsafspraken. In het kort:

 • Als jaarcontractanten binnen twee jaar weer instromen, dan hoeven zij geen selectie te doorlopen en stromen zij in op salarisstap 2. Ook krijgen ze een eenmalig gunstigere instroompositie. De Groepscommissie gaat met KLM vastleggen wat de volgorde wordt ten opzichte van bijvoorbeeld structureel meerwerk en instroom KLC;
 • Als er promotieruimte is, starten eerst de vier voortijdig beëindigde klassen. Zij krijgen een maatwerktraining op basis van het moment waarop hun training werd beëindigd;
 • Als er vóór mei 2021 ruimte is voor instroom, dan zullen de basiscursussen worden gevuld met kandidaten van in 2020 geannuleerde basiscursussen. Er vindt geen selectie plaats, maar wel een hernieuwde kennismaking

Wil je je verdiepen in de akkoorden, neem dan kennis van:

Het corona-akkoord (18 maart 2020) dat geldt voor heel KLM; 

Het principeakkoord cabine (16 april 2020) voor cabinepersoneel.

Hou je mailbox in de gaten voor de link naar de digitale ledenraadpleging!

Onderhandelingsdelegatie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk