Skip to main content

KLM nodigt cabinebonden uit voor overleg op donderdag 28 mei

26 mei 2020

Deze week heeft KLM beide cabinebonden uitgenodigd voor overleg. Tijdens dit overleg zullen wij met drie cao-partijen bespreken hoe om te gaan met mogelijke boventalligheid. KLM heeft aangegeven op dit moment het toekomstplaatje nog niet volledig helder te hebben en zal daar dus nog geen inzicht in geven. Wél is duidelijk dat we niets kunnen uitsluiten. Donderdag gaat het overleg over de methode bij boventalligheid: het ‘hoe’, en niet over het toekomstscenario: het ‘wat’. We verwachten donderdag voor het eerst te horen hoe KLM aankijkt tegen mogelijke boventalligheid.

Voor alles: zorgvuldigheid in het proces

KLM zit in extreem zwaar weer en dat raakt ons allemaal. FNV Cabine doorloopt het proces in deze crisis stap voor stap. De achterban van FNV Cabine is zeer divers en alle functies zijn daarin vertegenwoordigd. Met dit besef zetten wij ons in voor de belangen van al onze collega’s en zullen wij alles op alles zetten voor baanbehoud van zoveel mogelijk collega’s. Bij een zorgvuldig proces hoort ook afstemming met VNC. Er is veel overleg tussen de cabinebonden, zowel over operationele zaken als over de aankomende besprekingen met KLM. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van KLM en de cabinebonden om afspraken te maken die recht doen aan de structuur en carrièreopbouw van ons cabinekorps. Daarbij hoort ook dat wij inzicht krijgen in hoe KLM de toekomst ziet. Want alleen als we dat plaatje helder hebben, zijn we in staat om de juiste stappen te nemen en de juiste keuzes te maken.

Vrijwillige instrumenten voor baanbehoud en uitstroom

De afgelopen weken hebben veel leden via onze Helpdesk ideeën geopperd voor baanbehoud en behoud van arbeidsvoorwaarden. Wij waarderen deze inbreng enorm. FNV Cabine roept KLM op om breder te kijken naar vrijwillige mobiliteit. We hebben al diverse concrete voorstellen gedeeld met het bedrijf. Vrijwillige uitstroom is een belangrijk instrument om meer financiële zekerheid te bieden aan collega’s die overwegen om afscheid te nemen van KLM. Met de door KLM aangeboden VVR kan compensatie voor vrijwillig vertrek oplopen tot maximaal 1,5 jaarsalaris. De uitstroom is ook een verbetering voor het toekomstperspectief van degenen die juist graag bij KLM in dienst willen blijven. Er zijn al veel aanmeldingen voor onze interactieve informatiebijeenkomst over de VVR. Aanmelden hiervoor kan via de Helpdesk (info@fnvcabine.nl). 

Nog geen helder toekomstplaatje

KLM staat voor het complexe vraagstuk om een reële inschatting te maken over de productievraag voor de aankomende winter en de seizoenen daarna. Gaan passagiers weer per vliegtuig op vakantie naar bestemmingen in en buiten Europa? Hoe ontwikkelt de economie zich en wat doet dat met de zakelijke markt? Hoe ontwikkelt het coronavirus zich in de verschillende werelddelen en wat betekent dat voor inreisbeperkingen? De komende weken en maanden zal steeds duidelijker worden wat de gevolgen zijn voor de omvang van ons netwerk. Dat netwerk vormt de basis van de samenstelling en de omvang van het korps. In deze bijzonder onzekere periode zijn wij afhankelijk van wereldwijde ontwikkelingen. FNV Cabine doorloopt in deze crisis een zorgvuldig proces, waarbij we de best mogelijke afwegingen zullen maken tussen werkbehoud, arbeidsvoorwaarden en de toekomst van KLM.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk