Skip to main content

Woensdag 10 juni: vervolgoverleg met KLM

08 juni 2020

Velen van jullie zitten in spanning over de onzekere situatie bij KLM. De zorgen zijn groot: hoe zal ons werk aan boord er uitzien in de toekomst? En, in het ergste geval, ga ik mijn baan verliezen en word ik gedwongen om afscheid te nemen van KLM? Duidelijk is dat een scenario van herstructurering bij Inflight Services en van forse krimp van het KLM netwerk niet is uit te sluiten. Mochten we in de situatie terechtkomen waarin gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn, dan is dat in alle gevallen een persoonlijk drama.

Hervatting overleg

Woensdag 10 juni hervatten de cabinebonden en KLM het overleg over de vraag welke methode zal worden toegepast in het scenario van gedwongen ontslagen. In de aanloop naar deze gesprekken willen wij graag verder verduidelijken waar FNV Cabine voor staat. Eén van de basisprincipes van FNV Cabine is een gelijke verdeling van de lusten en de lasten. Vanuit dat principe, in combinatie met het senioriteitsprincipe waarop Cabine van oudsher is georganiseerd, kijken wij naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk banen te behouden. Wij gaan met KLM en VNC gezamenlijk onderzoeken wat de methode is die het meeste recht doet aan de belangen van het totale cabinekorps én aan de toekomst van KLM. FNV Cabine behartigt de belangen van alle leden en zet daarom in op maatwerk.

 FNV Cabine wijst wettelijke afspiegeling af

Als de drie overlegpartijen geen afwijkende afspraken maken, geldt bij overtolligheid het wettelijke afspiegelingsbeginsel. Dit houdt in dat het korps wordt verdeeld per functie. Dit zijn zeer waarschijnlijk de functies Senior Purser, Purser/AP en CA. Per functie worden er leeftijdsgroepen gemaakt en per leeftijdsgroep worden werknemers met het kortste dienstverband boventallig. Het UWV geeft bij afspiegeling een ontslagvergunning af. Deze methode wordt vrijwel overal in Nederland toegepast bij reorganisaties. De promotiesystematiek bij Cabine is echter compleet anders dan bij andere bedrijven en ook anders dan bij de KLM grondorganisatie. Een belangrijke voorwaarde om promotie te kunnen maken, is bij ons immers de duur van je dienstverband. Dit betekent dat degenen die recent promotie hebben gemaakt, zeer waarschijnlijk het kortste dienstverband hebben in hun functiegroep. Als gevolg van de promotiesystematiek van KLM, zouden zij bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel als eerste boventallig worden verklaard. Dat vindt FNV Cabine zeer ongewenst en daarom wijzen wij de wettelijke afspiegelingsmethode af.

FNV Cabine wil maatwerk met een ontslagcommissie

Beide cabinebonden wijzen het afspiegelingsbeginsel af en willen daarom afwijkende afspraken maken. Afwijkende afspraken zijn alleen juridisch houdbaar als ze heel expliciet worden vastgelegd in de cao en er een ontslagcommissie wordt ingericht. Deze ontslagcommissie neemt de rol van het UWV over. Gebeurt dit niet, dan geldt het hierboven beschreven afspiegelingsbeginsel. Tijdens het overleg van 28 mei bleek dat KLM in geen geval het LIFO-principe (Last In, First Out) wil hanteren. Bij die methode zou de pijn eenzijdig bij éénbanders met het kortste dienstverband komen te liggen. FNV Cabine wil een maatwerkvariant afspreken die recht doet aan alle collega’s. Wij willen tijdens het overleg gezamenlijk de verschillende varianten toepassen op mogelijke reorganisatiescenario’s, zodat alle partijen inzicht krijgen in de effecten daarvan. Wil je namelijk één groep ontzien, dan raak je per definitie een andere groep. Er zijn legio varianten te bedenken naast afspiegeling en LIFO. Het is van belang dat alle cao-partijen achter een maatwerkmethode staan die van de wet afwijkt, zodat er in de cao een uitgewerkte afspraak komt. Immers, alleen als alle drie de partijen het eens worden over een maatwerk methode, kan er een ontslagcommissie worden ingericht waardoor kan worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel.

 FNV Cabine zet vol in op alternatieve instrumenten: denk mee!

Overtolligheid willen wij allen natuurlijk zoveel mogelijk beperken. Daarom zetten wij in op alternatieve instrumenten voor vrijwillige uitstroom. Er lijkt veel belangstelling te zijn voor de KLM brede Vrijwillige Vertrekregeling (VVR2020). Deze is interessant voor collega’s die al overwogen om het bedrijf te verlaten en voor collega’s die twijfelen of de veranderingen aan boord en op de route bij hen passen. Verder heeft KLM ons gevraagd na te denken over een tijdelijke detachering van een groep KLM CA’s (137 FTE) bij KLC. Omdat dat een oplossing is om het aantal CA’s tijdelijk te verminderen, staan wij daar positief tegenover. Bij andere instrumenten kun je denken aan;

  • de inzet van financiële instrumenten om het aantal contracturen te verlagen, bijvoorbeeld VVR naar rato. Je contract gaat dan bijvoorbeeld van 100% naar 50% en je ontvangt 50% VVR;
  • het stimuleren van het opnemen van een sabbatical (non-actief) van maximaal twee jaar met behoud van senioriteit;
  • nieuwe varianten van deeltijdwerken, waardoor dit aantrekkelijker wordt voor sommige collega’s.

Wij hebben als delegatie verschillende ideeën aangedragen bij KLM. Hierbij kunnen wij gelukkig een beroep doen op de ruime ervaring binnen de landelijke FNV-organisatie. Op onze Helpdesk komen ook diverse suggesties binnen voor alternatieve instrumenten. Heb jij ook ideeën om boventalligheid te beperken? Stuur ze naar je vliegende collega’s van de Helpdesk via info@fnvcabine.nl.

Let’s stick together

Niet voor niets refereren wij vaak aan onze baan als ‘a way of life’. De zekerheid van ons vliegende bestaan is als donderslag bij heldere hemel aan het wankelen gebracht. Dat brengt heftige emoties met zich mee en die ervaren wij natuurlijk zelf ook. Op onze Helpdesk krijgen wij berichten van collega’s die zorgen hebben over hun toekomst, hun gezondheid, de onderlinge sfeer, de (corona)werkmethodieken aan boord en de situatie op de route. Eén ding is zeker: er gaat veel veranderen bij KLM door deze coronacrisis, waardoor ons werk tijdelijk -en misschien wel voor altijd- verandert. In al deze onzekerheid willen wij iedereen vragen om vooral rekening te houden met elkaars gevoelens. FNV Cabine bestaat uit een Dagelijks Bestuur en vele actieve leden, allen vliegende collega’s. De emoties zijn heftig voor iedereen. Laten we desondanks respectvol met elkaar communiceren, net zoals we dat aan boord doen.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!