Skip to main content

Cabineoverleg: detachering naar KLC en beperken overtolligheid

25 juni 2020

Vandaag, 25 juni, heeft er cabineoverleg plaatsgevonden tussen KLM en beide cabinebonden. Het overgrote deel van het overleg werd in beslag genomen door het onderwerp ‘detachering van KLM naar KLC’ en vrijwillige instrumenten om boventalligheid te voorkomen. Andere thema’s die besproken zijn waren geboorteverlof (‘Wet Wieg’) en het DI-budget dat in de laatste cao is afgesproken.

Vliegen bij KLC

KLM heeft twee voorstellen gedaan met betrekking tot vliegen bij KLC. Een voorstel voor tijdelijke detachering van KLM CA’s naar KLC voor de duur van één jaar én een voorstel om permanent bij KLC in dienst te treden. Beide voorstellen zijn op basis van vrijwilligheid. Vanaf de winterdienst ontstaat er ruimte bij KLC, omdat KLC sneller opschaalt dan KLM. Daarnaast is er door de komst van de nieuwe Embraer 195 bij KLC een derde CA nodig aan boord. KLM benoemde beide voorstellen als een kans voor KLM CA’s om boventalligheid te voorkomen en om werkgelegenheid te behouden. Beide voorstellen staan onder een hoge tijdsdruk: de Flight Safety trainingen voor geïnteresseerde collega’s starten al in juli. FNV Cabine heeft suggesties gedaan die door KLM zijn overgenomen en is akkoord met beide voorstellen. VNC heeft aangegeven positief te zijn, maar meer tijd nodig te hebben bij hun afweging vanwege hun positie bij KLC. KLM deed een dringend beroep op VNC om snel een besluit te nemen. VNC gaf echter aan pas na het weekend te kunnen reageren.

De twee KLC voorstellen in het kort

Vrijwillige detachering voor één jaar

Op basis van vrijwilligheid wil KLM aanbieden om gedurende één jaar gedetacheerd te worden bij KLC. Dit aanbod wordt alleen gedaan aan CA’s met een contract voor onbepaalde tijd. Hierbij blijven het KLM salaris en de KLM senioriteit behouden. Wel geldt de bij KLC geldende daggeldregeling, reiskostenvergoeding en WRR. Mochten deze collega’s boventallig worden verklaard, dan maken zij eerst de detachering van een jaar af. Als de belangstelling voor detachering groter is dan de 137 beschikbare voltijdsplaatsen (FTE), dan gaan CA’s die het laatst zijn doorgestroomd van KLC naar KLM vóór. Daarna worden plaatsen toegewezen aan overige CA’s op volgorde van senioriteit.

Vrijwillige keuze voor indiensttreding met een vast contract

KLM wil CA’s ook aanbieden om volledig in dienst te treden bij KLC. In dat geval ga je uit dienst bij KLM en in dienst bij KLC, met een contract voor onbepaalde tijd. FNV Cabine ondersteunt het voorgestelde contract voor onbepaalde tijd. VNC heeft voor deze collega’s indiensttreding voor bepaalde tijd voorgesteld. FNV Cabine stelt zich op het standpunt dat het niet zo kan zijn dat CA’s met een vast contract bij KLM, het risico lopen om uiteindelijk zonder werk te komen, vanwege de keus voor een KLC contract voor bepaalde tijd. Ook KLM wil vasthouden aan de afspraak dat na overgang binnen de KLM Groep, werknemers hun vaste contract behouden. De eventuele indiensttreding bij KLC is mét behoud van salaris tot het maximum van de CA2 schaal bij KLC (2287,21 euro bruto), maar zónder behoud van de bij KLM opgebouwde senioriteit. FNV Cabine heeft voorgesteld om ook de KLM senioriteit mee te nemen. Dit was echter op de KLC-tafel niet bespreekbaar, vanwege de reeds afgesproken systematiek bij KLC. Collega’s die deze keuze maken, kiezen in ieder geval voor baanzekerheid.

Vrijwillige instrumenten om boventalligheid te voorkomen

FNV Cabine heeft alle mogelijkheden die zij ziet om boventalligheid te voorkomen uitgebreid toegelicht aan KLM. Op hoofdlijnen hebben we zes denkrichtingen gedeeld:

  1. Verbeteringen in het VVR aanbod;
  2. Vrijwillig deeltijdwerken op diverse manieren financieel stimuleren;
  3. Vrijwillig non-actief op diverse manieren financieel stimuleren;
  4. Ouderschapsverlof stimuleren door gedeeltelijke doorbetaling;
  5. Vrijwillige tijdelijke detachering naar de zorg of het onderwijs;
  6. Gebruikmaking van deeltijd WW, die mogelijk per oktober 2020 landelijk wordt ingevoerd.

KLM was in een eerste reactie met name te spreken over het stimuleren van deeltijdwerken. FNV Cabine heeft, mede op basis van de suggesties die zijn binnengekomen via onze Helpdesk, keuzemogelijkheden geschetst. Die lopen uiteen van de keuze voor een deeltijd VVR (afkoop van percentage), behoud van pensioenopbouw tot compensatie van eventuele verminderde WW-inkomsten, bij keuze voor een lager tewerkstellingspercentage. KLM bleek zich bovendien te oriënteren op mogelijke vrijwillige detachering in de zorg. Het is voor alle partijen duidelijk dat het overleg over vrijwillige instrumenten snel een vervolg zal krijgen.

DI-budget

In het cao-protocol van 20 december 2019 is een structureel Duurzaam Inzetbaarheidsbudget afgesproken dat een omvang heeft van 1,93% van het vaste bruto jaarsalaris. Voor het jaar 2020 is afgesproken dat het budget beschikbaar is zodra het digitale platform daarvoor is ingericht. KLM heeft toegezegd dat alle collega’s vanaf begin augustus zes weken de tijd hebben om een keuze te maken. De bestedingsopties zijn:

  • Inzetten voor opleiding & ontwikkeling;
  • Volledig inzetten voor aankoop van extra verlofdagen;
  • Deels inzetten voor verlofdagen en deels voor opleiding & ontwikkeling;
  • Bruto uitbetaling van het gehele bedrag.

Geboorteverlof (‘Wet Wieg’)

De wetgeving voor werknemers van wie de partner een kind krijgt is aangepast. Wij hebben deze algemene wetgeving vertaald naar de praktijk van cabinepersoneel en zijn tot goede afspraken gekomen met KLM over aanvullend geboorteverlof. Na de geboorte van een kind, heeft de partner nu recht op 7 dagen betaald verlof gedurende de eerste vier weken. Ook is er de mogelijkheid om gedurende de eerste zes maanden maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen, waarbij het salaris voor 70% zal worden doorbetaald.

Wij zullen op korte termijn weer verder praten met KLM in deze roerige tijden. Wij kijken ernaar uit het dossier over detachering naar KLC spoedig met alle partijen af te kunnen ronden, zodat collega’s de optie hebben hiervoor te kiezen. Het is in onze optiek niet uit te leggen dat er bij KLC extern zou worden geworven, terwijl KLM mogelijk te maken krijgt met boventalligheid.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!