Skip to main content

Turbulente dag

26 juni 2020

Vandaag startte met een persconferentie door minister Hoekstra over de leningen aan KLM en de voorwaarden die het kabinet hieraan verbindt. Later deze ochtend vond bij de rechtbank te Amsterdam het kort geding plaats in de zaak die VNC heeft aangespannen tegen KLM. Rond het middaguur heeft Pieter Elbers in een webcast  toegelicht wat er op ons KLM'ers afkomt als gevolg van de staatsleningen en de daaraan verbonden afspraken.

Kamerbrief over garantie en lening

Vandaag hebben minister Hoekstra (Financiën) en minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) nadere toelichting gegeven op het steunpakket aan KLM. De overheid staat garant voor een banklening van 2,4 miljard en stelt daarnaast een directe lening beschikbaar aan KLM van 1 miljard. Aanstaande dinsdag wordt het steunpakket besproken in de Tweede Kamer. Voor geïnteresseerden onder jullie is de kamerbrief van de ministers toegevoegd.

Bijdrage van het personeel als voorwaarde

De overheid stelt als voorwaarde dat KLM voor 1 oktober 2020 een herstructureringsplan heeft opgesteld, waarmee KLM een kostenbesparing van 15% moet realiseren. De overheid eist een substantiële bijdrage van KLM-personeel vanuit arbeidsvoorwaarden. De invulling van deze voorwaarden is aan KLM en de vakbonden. Dit is een fors ingrijpen in de collectieve onderhandelingsvrijheid tussen de vakbonden en KLM. Het heeft ons verbaasd dat het kabinet zich in deze onderlinge verhouding mengt.  

Op korte termijn overleg

Als de Tweede Kamer instemt met de steunmaatregelen aan KLM, zal er zo snel mogelijk overleg plaatsvinden tussen KLM en de vakbonden. Pieter Elbers maakte duidelijk dat iedereen moet bijdragen en dat ook de winstdeling over 2019 onderwerp van gesprek is. KLM zal met de bonden willen spreken over een kleinere en goedkopere KLM. Zoals altijd wanneer het arbeidsvoorwaarden betreft, zal FNV Cabine onderhandelen om namens haar leden de best haalbare afspraken te maken. Een onderhandelingsresultaat wordt, zoals altijd, pas definitief na een ledenraadpleging onder alle leden van FNV Cabine.

Rechtszaak over LIFO

Vandaag diende bij de rechtbank te Amsterdam het kort geding van VNC tegen KLM over LIFO. De rechter heeft beide partijen veel ruimte gegeven om hun standpunt toe te lichten. Vanwege de coronamaatregelen mocht er geen publiek ter plekke aanwezig zijn. FNV Cabine mocht als belanghebbende partij met één persoon aanwezig zijn. Dit was onze vakbondsbestuurder Birte Nelen. Het bestuur van FNV Cabine wil bovenal in overleg met de andere cao-partijen, om tot een maatwerkmethode te komen met een zo groot mogelijk draagvlak onder het gehele korps, rechtdoend aan senioriteit. De rechter zal op donderdag 2 juli tussen 15.00 en 17.00 uur uitspraak doen. Wij hopen het overleg over de methode bij boventalligheid snel te kunnen voortzetten aan de overlegtafel in plaats van in de rechtszaal.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!