Skip to main content

Tweede Kamer akkoord met leningen aan KLM

03 juli 2020

FNV Cabine maakt onderdeel uit van de landelijke FNV organisatie. Dankzij onze goede contacten in politiek Den Haag, hebben wij slagkracht in de Tweede Kamer. Hoe waardevol dat kan zijn, bleek al bij de realisatie van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) in maart. Daarbij was oud FNV Cabine-vakbondsbestuurder Zakaria Boufangacha namens het hoofdbestuur van FNV intensief betrokken. Op 1 juli vond het debat plaats over het steunpakket van 3,4 miljard euro aan KLM in de Tweede Kamer. De overheid vraagt in ruil voor deze steun stevige offers van alle KLM'ers. Ook op dit beslissende moment voor onze arbeidsvoorwaarden hebben wij onze invloed in Den Haag op twee punten succesvol kunnen inzetten.

Wíj gaan over arbeidsvoorwaarden

Eén van de voorwaarden voor de staatssteun aan KLM, is het tijdelijk inleveren van arbeidsvoorwaarden. Het kabinet begeeft zich met dit dictaat op het terrein van de cao-partijen. FNV Cabine heeft in veelvuldig contact met Tweede Kamerleden laten weten dat dit voorbehouden is aan de vakbonden en KLM als werkgever. Het kabinet en KLM hadden daarom ook de vakbonden aan tafel moeten uitnodigen. De voorwaarden die vermeld staan in de kamerbrief zien wij dan ook als onderhandelingsinzet van de werkgever dan wel de rijksoverheid, maar niet als een kader waaraan wij ons hebben verbonden.

Oproep namens alle bonden

Naast de directe contacten tussen FNV Cabine en Tweede Kamerleden, hebben wij op 1 juli met alle andere KLM bonden een gezamenlijke oproep gedaan:  “Bonden roepen gezamenlijk de politiek op om echt ruimte te laten aan sociale partners om maatregelen te nemen voor het herstel van KLM. Laat de gedicteerde bezuinigingsstaffel vervallen en beoordeel het eindresultaat.”

Gemengde gevoelens

FNV Cabine heeft de Tweede Kamerleden laten weten gemengde gevoelens te hebben over het steunpakket. Dit pakket biedt inderdaad weer toekomst aan KLM. Tegelijkertijd zien we ook dat de arbeidsvoorwaarden en de werkgelegenheid van onze leden hard geraakt worden door de opgelegde voorwaarden. Wij hebben de Tweede Kamer daarom meegegeven dat de voorwaarden in dit steunpakket moeten worden herzien:

  • Het is voor ons onbespreekbaar dat aan de ene kant onze collega’s salaris moeten inleveren en dat er aan de andere kant tegelijkertijd een reorganisatie plaatsvindt met zeer waarschijnlijk gedwongen ontslagen tot gevolg. Dat zou onze leden dubbel treffen. Als er arbeidsvoorwaardelijke offers vallen, dan moeten gedwongen ontslagen van tafel;
  • De wensen van het kabinet met betrekking tot het inleveren van arbeidsvoorwaarden gaan veel te ver. De overheid eist dat werknemers vanaf een modaal inkomen een salarisoffer brengen. Veel van onze leden met een modaal salaris of iets daarboven zijn niet in staat deze daling van inkomen te dragen. Wij vinden daarom dat deze grens minimaal verhoogd moet worden naar anderhalf keer het modale inkomen;
  • Verder zijn wij benieuwd of de directie en het topmanagement van KLM ook gaan inleveren op hun vaste looncomponent, bovenop het niet verkrijgen van hun prestatiebonussen.

Onze inbreng heeft effect gehad

Tijdens de commissievergadering over het KLM steunpakket op 1 juli, bleek dat vele partijen (CDA, PvdA, SGP, SP en VVD) onze boodschap goed hebben verstaan. Er werd door hen aan Minister Hoekstra duidelijk gemaakt, dat de manier waarop werknemers bijdragen aan de redding van KLM moet worden overgelaten aan cao-partijen. Daarnaast zijn er moties ingediend waarin wordt aangegeven dat werknemers met tot anderhalf keer het modale inkomen moeten worden ontzien en dat een loonoffer inhoudt dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Tijdens de stemming op 2 juli zijn er twee moties aangenomen, die positief uitpakken voor de komende onderhandelingen met KLM. De Tweede Kamer legt de regering op om:

  • Erop toe te zien dat KLM zoals gebruikelijk de bonden betrekt om ervoor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden voor de groepen met lage- en middeninkomens niet verder verslechteren;
  • Er bij KLM op aan te dringen dat werknemers met een inkomen tot anderhalf keer modaal zoveel als mogelijk worden ontzien bij de herstructureringsplannen.

Aanstaande dinsdag, 7 juli, zijn alle vakbonden door KLM uitgenodigd voor een toelichting op de voorwaarden van het steunpakket. Wij brengen jullie na afloop hiervan uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!