Skip to main content

Update over sociaal plan

12 september 2020

Vrijdag 11 september hebben de cabinebonden verder gesproken met KLM over het sociaal plan. Het sociaal plan bestaat uit financiële én aanvullende regelingen voor cabinecollega’s bij (dreigende) boventalligheid. Tijdens het overleg hebben wij stappen gezet op het onderdeel vrijwillige instrumenten. Ook lijkt KLM bereid betere afspraken te maken over terugkeer na boventalligheid, wanneer er in de toekomst weer ruimte ontstaat in de productie. Over de afspraken bij boventalligheid liggen de standpunten nog uit elkaar.

Vrijwillige instrumenten en terugkeer constructief besproken

KLM heeft aangegeven dat zij de structuur van het sociaal plan zal overnemen naar aanleiding van onze eerdere suggesties. Deze suggesties zijn gebaseerd op de ervaring van FNV als landelijke werknemersorganisatie. De inhoud van de afspraken wordt afgestemd op de specifieke situatie van het cabinekorps. Ons doel is om in het sociaal plan zoveel mogelijk vrijwillige elementen op te nemen die boventalligheid beperken. KLM is bereid tot het aanbieden van een deeltijd VVR, nogmaals een volledige VVR waarvan we de voorwaarden nog niet kennen, detachering en andere instrumenten. Verder zien wij KLM bewegen richting een terugkeerregeling voor collega’s die in de komende jaren onvrijwillig KLM moeten verlaten. Waar KLM voor deze collega’s eerst alleen terugkeer als CA voor zich zag, lijkt er nu ruimte voor terugkeer in de oorspronkelijke functie. KLM lijkt op deze twee onderdelen onze richting uit te komen.

Deadline DI-budget: 14 september

Alle collega’s hebben voor het jaar 2020 recht op hun Duurzaam Inzetbaarheidsbudget uit de cao 2019-2022. Iedereen kan uiterlijk 14 september om 23:59 uur zijn of haar keuze doorgeven. De keuzes zijn: een opleidingsbudget, het kopen van dagen, een combinatie van dagen en opleidingsbudget of het bedrag laten uitbetalen. Maak je geen keuze, dan wordt het budget omgezet in een opleidingsbudget. Ga naar MyKLM voor meer informatie en om je keuze door te geven.

Vragen? Neem deel aan het webinar

Ook 16 september om 11.00 uur is er weer een FNV Cabine webinar exclusief voor leden. Aanmelden kan via info@fnvcabine.nl. Tijdens het webinar praten we je bij over het sociaal plan.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!