Skip to main content

Vrijdag spannende onderhandelingsdag voor cabine

23 september 2020

Als voorwaarde voor de noodzakelijke staatssteun, dient KLM bij de overheid een herstructureringsplan te overleggen op 1 oktober. Dit heeft dreigende boventalligheid tot gevolg. FNV Cabine zet daarom alles op alles om met KLM voor die datum tot een gedegen sociaal plan te komen. Daarnaast hebben wij aangegeven bereid te zijn tot een tijdelijke uitlegbare aanpassing van arbeidsvoorwaarden. Maandag 21 september hebben de cabinebonden en KLM de hele dag onderhandeld. Deze dag leverde helaas niets op. Omdat 1 oktober met rasse schreden nadert, stemde de houding van KLM ons somber. Het bedrijf toonde weinig bereidheid verdere stappen te zetten. Wij hebben KLM opgeroepen om een beweging te maken. Vandaag, woensdag 23 september, bleek dat KLM deze oproep ter harte heeft genomen. Er is onder andere ruimte gekomen in verbetering van de terugkeerafspraak.

Voldoende basis om verder te spreken

KLM heeft een verbeterd voorstel neergelegd op een cruciaal onderdeel van het sociaal plan: de terugkeerregeling voor collega’s na gedwongen ontslag. Het voorstel bevat wat ons betreft voldoende basis om aanstaande vrijdag verder te onderhandelen. Op de afspraken die aan de orde zijn bij boventalligheid liggen wij nog wel ver uit elkaar. Werknemers moeten in onze ogen in dienst blijven gedurende het van werk naar werk-traject en er moet ook een goed vangnet zijn voor collega’s met weinig dienstjaren. Aanstaande vrijdag staat het vervolgoverleg gepland. Dan zal duidelijk moeten worden of KLM bereid is om zo’n solide vangnet met ons af te spreken. VNC heeft aangegeven dat zij zich wil beraden op het vervolg.

Sterkste schouders, zwaarste lasten

Voor wat betreft de tijdelijke arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van werknemers zijn wij in overleg met KLM. Voor FNV Cabine geldt dat wij de collega’s onder het modaal inkomen willen ontzien. Dit gaat om zo’n 1.000 CA’s in het (nieuwe) loongebouw van 2014. Dit past ook binnen de afspraken die tussen KLM en de overheid zijn gemaakt. KLM heeft onze voorwaarde op het netvlies en lijkt bereid om zo’n afspraak te maken. Beide cabinebonden delen de mening dat alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken die wij maken in evenwicht moeten zijn met die van de domeinen cockpit en grond. Ook de inhoud van het sociaal plan staat niet los van de reductie op onze arbeidsvoorwaarden.

Definitieve cijfers VVR

FNV Cabine is geïnformeerd over de definitieve aantallen van de Vrijwillige Vertrekregeling (VVR) bij cabine. Dit betreft zowel collega’s die hebben gekozen voor de VVR2020 als voor de VVR die in de cabinecao is overeengekomen. In totaal gaat het om 564 FTE (fulltime dienstverbanden). Het gaat om 177 SP-functies, 91 (A)P-functies en 296 CA-functies (éénbanders en tweebanders). 

Vragen? Neem deel aan het webinar

Dinsdag 29 september om 14.00 uur is er weer een FNV Cabine webinar exclusief voor leden. Let op, ook dit keer is het webinar een dag naar voren geplaatst, namelijk dinsdag in plaats van woensdag. Dit vanwege het geplande overleg met KLM. Aanmelden kan via info@fnvcabine.nl. Tijdens het webinar praten we je bij over de onderhandelingen.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.n

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!