Skip to main content

KLM blijft stil: geen zicht op akkoord

28 september 2020

Aan de cabinetafel is er helaas nog geen zicht op een akkoord. KLM heeft op een vroeg moment tijdens het overleg van vrijdag gemeld zich te beraden over het vervolg en hier na het weekend bij de cabinebonden op terug te komen. Op dit moment, maandag klokslag acht uur ’s avonds, hebben wij nog niets vernomen. De overheid eist dat er donderdag 1 oktober een herstructureringsplan ligt dat gedragen wordt door alle partijen. Dit betreft voor cabine een akkoord op aanpassing van de arbeidsvoorwaarden en een solide sociaal plan om de gevolgen van de herstructurering op te vangen. Terwijl er voor FNV Cabine aanknopingspunten zijn om verder te onderhandelen, blijft KLM ‘in beraad’ en laat zij kostbare tijd verstrijken.  

Basis om verder te spreken

FNV Cabine heeft aan de onderhandelingstafel duidelijk gemaakt dat er, mede door het voorstel van KLM om de terugkeerafspraken te verbeteren, aanknopingspunten zijn om verder te onderhandelen over het sociaal plan. KLM verkeert in een diepe crisis en de toekomstige dreiging van boventalligheid bij het cabinepersoneel blijft aanhouden. Daarom willen wij alles op alles zetten om een goed sociaal vangnet te waarborgen. Wij hebben aan tafel voorstellen gedaan om boventalligheid te voorkomen, om keuzes te bieden in geval van boventalligheid, voor de belangrijke terugkeerafspraken en de structuur van het sociaal plan. Het maken van goede afspraken voor onze leden voelen wij als een grote verantwoordelijkheid. Wij hebben onze agenda’s leeggemaakt en zijn beschikbaar om overleg te voeren en met elkaar aan de onderhandelingstafel overeenstemming te bereiken.

Woensdag is moment van de waarheid

Hoewel wij graag zouden melden dat er zicht is op een akkoord, lijkt dat verder weg dan ooit. Nadat afgelopen vrijdag de onderhandelingen stil werden gelegd door KLM, bleef het angstvallig stil. Dat er geen haast wordt gemaakt met vervolgoverleg met de cabinebonden vinden wij verontrustend. Woensdagmiddag zijn alle acht KLM bonden uitgenodigd door KLM om de akkoorden af te ronden. In plaats van in te gaan op de aanknopingspunten die wij bieden om aan tafel tot overeenstemming te komen over het sociaal plan, lijkt het er meer en meer op dat KLM met een eenzijdig bod gaat komen. Voor het draagvlak van de toch al ingrijpende maatregelen, zou dit geen goede zaak zijn.

Webinar voor extra informatie

Alle belangrijke informatie delen wij met onze leden via nieuwsbrieven. Omdat er zoveel speelt, organiseren wij in deze periode webinars met extra informatie. De eerstvolgende vindt morgen, 29 september, plaats om 14.00 uur. De deelname is exclusief voor leden en aanmelden kan via info@fnvcabine.nl.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via info@fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!