Skip to main content

Voortgang overleg en reminder webinar

13 oktober 2020

Met deze nieuwsbrief brengen wij jullie graag op de hoogte van de voortgang van het overleg over de protocolteksten, de status van IPB-afspraken voor cabine, een nieuwe manier van aanmelden voor het webinar van woensdag en geven wij mogelijkheden voor het lidmaatschap van FNV voor collega’s na hun KLM dienstverband.

Protocolteksten

Eerder kondigden wij aan op korte termijn de uitgewerkte protocolteksten te kunnen delen. Het uitwerken van de afspraken voor het sociaal plan en de tijdelijke reductie op arbeidsvoorwaarden duurt langer dan wij hadden gehoopt. De teksten moeten door de cabinebonden en KLM nauwkeurig worden beoordeeld en doorgesproken. We moeten jullie geduld wederom op de proef stellen.

Status afspraken over IPB

Wij krijgen vragen binnen over de tijdelijke IPB verbeteringen die zijn afgesproken tussen KLM en de vliegers. De cabine- en grondbonden hebben vastgelegd dat verbeteringen op andere domeinen ook voor hen gaan gelden. Deze regeling geldt alleen voor werknemers met een salaris van 2,5 keer modaal of meer, vanaf 15% arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Dit betreft vrijwel niemand bij InFlight. Het IPB aanbod van KLM aan de vliegers is besproken in de nacht van 1 oktober, toen wij overeenstemming op hoofdlijnen bereikten. KLM heeft diezelfde nacht de toezegging gedaan om met een voorstel te komen om voor cabinecollega’s de IPB faciliteiten tijdelijk verbeteren. Wij zijn nog in afwachting van dit voorstel.

Woensdag webinar

Morgen, woensdag 14 oktober, om 11 uur organiseren wij weer een webinar. Deelname is gratis en exclusief voor leden. Je kunt je direct registreren voor de webinar via deze link. Je kunt je dus niet meer aanmelden via de Helpdesk. Wij geven een toelichting op de overeenkomst op hoofdlijnen die we met KLM hebben bereikt. Dat betekent dat we meer in detail ingaan op de afspraken over het sociaal plan en de tijdelijke reductie van arbeidsvoorwaarden.

Lidmaatschap nadat je uit dienst gaat bij KLM

Ga je met pensioen, de VVR en/of werken in een andere sector? Stap dan over op het FNV lidmaatschap bij je nieuwe werkgever. Ga je met pensioen of doe je een beroep op de WW? Voor het gunstige tarief van 8,62 euro per maand blijf je onder andere gebruik maken juridisch advies en hulp bij belastingaangifte. Bovendien zet FNV zich ook in voor het behoud van koopkracht van gepensioneerden. Stuur een mail naar info@fnvcabine.nl als je je oude lidmaatschap wilt overzetten, dan helpen wij je verder.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!