Skip to main content

Oproep tot overleg over de aanwijsmethode bij boventalligheid

20 oktober 2020

Sinds wij ons in de grootste crisis in het bestaan van KLM begeven, maken veel collega’s zich zorgen over hun positie bij gedwongen ontslag. In de zogenaamde aanwijsmethode ligt vast hoe boventalligheid wordt verdeeld. De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in hoger beroep in de zaak van VNC tegen KLM over Last In First Out. Op basis van de arbeidswetgeving geldt nu het wettelijke afspiegelingsbeginsel. FNV Cabine heeft sinds mei duidelijk gemaakt dat deze wettelijke regels om boventalligheid vast te stellen, niet passen bij het cabinepersoneel van KLM. Wij hopen op zeer korte termijn samen met KLM en VNC overleg te voeren over een alternatieve aanwijsmethode.

Wat maakt cabine anders?

Om een aantal redenen verschilt cabinepersoneel van andere bedrijfstakken:

  • Een voorwaarde om promotie te maken is dat er voldoende senioriteit is opgebouwd in de eigen functie binnen KLM cabine, dit geldt in andere bedrijfstakken niet;
  • De variabelen functie en dienstverband die bij afspiegeling belangrijk zijn, hebben daardoor een sterker verband dan bij andere bedrijven;
  • Waar het bij andere bedrijven wel mogelijk is om direct te solliciteren als leidinggevende, is het bij KLM Cabine niet mogelijk om van buitenaf direct te solliciteren bij KLM als (Senior) Purser.

Afspiegeling: hoe werkt het?

In de arbeidswetgeving is vastgelegd welke regels gelden bij reorganisaties. Zonder collectieve afspraken tussen de werkgever en de vakbonden, geldt het wettelijke afspiegelingsbeginsel. Dit houdt in dat werknemers worden ingedeeld per uitwisselbare functie, dat binnen de functie leeftijdscategorieën worden gemaakt en dat per categorie de werknemers met het kortste dienstverband boventallig worden. Als de deze UWV regels worden gevolgd, zijn er bij cabine waarschijnlijk drie functiegroepen: Senior Purser, Purser/AP en CA’s (éénbanders en tweebanders). Werkgevers sturen een ontslagaanvraag naar het UWV waarin het afspiegelingsbeginsel is toegepast op hun personeelsbestand. Het UWV toetst de aanvraag en geeft de werkgever toestemming om contracten te beëindigen.

Verkenning over alternatieven

Er zijn alternatieven naast de wettelijke afspiegeling en Last In First Out. Het gaat hierbij om objectieve variabelen, waarbij dienstverband bepalend is; net zoals bij afspiegeling. FNV Cabine wil graag met de andere overlegpartijen verkennen of er een methode is die meer recht doet aan onze specifieke situatie. Onze uitgangspunten zijn dat de methode zoveel mogelijk recht doet aan het hele korps en aan senioriteit. En daarnaast kunnen wij als FNV Cabine alleen akkoord gaan met een aanwijsmethodiek die is gebaseerd op objectieve variabelen, zoals dienstverband en leeftijd. Wij gaan niet akkoord met boventalligheid op basis van beoordelingen of functioneren. Als KLM en de cabinebonden een andere aanwijsmethode vastleggen, wordt er een onafhankelijke ontslagcommissie ingesteld die de rol van het UWV overneemt. Mochten we als drie partijen een andere aanwijsmethode overeenkomen, dan stemmen zoals altijd de leden van FNV Cabine over deze afspraken.

Woensdag webinar

Morgen, woensdag 21 oktober, organiseren wij weer een webinar. We zullen ook stilstaan bij de laatste ontwikkelingen over de aanwijsmethode. Het webinar start om 11 uur. Deelname is gratis en exclusief voor leden. Je kunt je direct registreren via deze link. Het webinar is interactief en het helpdeskteam zit klaar om alle vragen te beantwoorden in de chat. Een aantal vragen beantwoorden we live.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!