Skip to main content

Protocol sociaal plan afgerond, bijdrage arbeidsvoorwaarden nog niet

23 oktober 2020

Op 21 en op 22 oktober hebben KLM en de cabinebonden intensief overleg gevoerd over het uitwerken van de afspraken op hoofdlijnen over het sociaal plan en de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Donderdagnacht hebben wij de inhoud van het sociaal plan zo goed als afgerond en de afspraken uitgewerkt in een protocol. Dat is nog niet het geval met de afspraken over de tijdelijke arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van cabinepersoneel. Omdat KLM afwijkende afspraken met de vliegers heeft gemaakt, zijn deze in een ander licht komen te staan.

Protocol sociaal plan

Op 1 oktober brachten wij de afspraken voor het sociaal plan op hoofdlijnen naar buiten. Het sociaal plan heeft een looptijd tot en met 2024. In het protocol zijn de details voor alle fasen uitgewerkt. Het plan treedt in werking als de ondernemingsraad advies heeft uitgebracht over een reorganisatie. Fase 1 bevat instrumenten waarmee boventalligheid zoveel mogelijk wordt beperkt. Als er ondanks inzet van deze instrumenten boventalligheid ontstaat, dan treedt fase 2 in werking. Voor de collega’s die boventallig zijn verklaard zijn er twee mogelijkheden: een bemiddelingstraject van werk naar werk met een beëindigingsvergoeding of een verhoogde beëindigingsvergoeding met een opleidingsbudget. In fase 3 hebben wij vastgelegd dat elke cabinecollega die KLM gedwongen heeft moeten verlaten, gedurende vijf jaar aanspraak kan maken op terugkeer zodra er weer vacatures ontstaan. Daarbij geldt een terugkeer in de huidige functie met een vast contract en behoud van arbeidsvoorwaarden. De terugkeer in eigen functie gaat voor op structureel meerwerk, promotie en instroom KLC. Deze afspraken hebben gevolgen voor de terugkeergarantie voor jaarcontractanten, daarom is deze termijn ook verlengd naar vijf jaar.

Nog geen protocol bijdrage arbeidsvoorwaarden

Op 1 oktober zijn er afspraken op hoofdlijnen gemaakt tussen de cabinebonden en KLM over de tijdelijke reductie van arbeidsvoorwaarden. Deze afspraken zijn gemaakt om de staatslening en – garanties zeker te stellen. KLM heeft na die tijd afspraken gemaakt met de vliegers die verschillen op de looptijd van de afspraken en het voorkomen van boventalligheid. Ook zijn er IPB-afspraken gemaakt die exclusief gelden voor de hogere inkomens. Dit werpt een ander licht op onze eerdere afspraken. De discussie hierover is nog niet beslecht, daarom is het protocol over de tijdelijke financiële bijdrage van werknemers niet afgerond. Voorwaarde was immers dat er gelijkwaardige afspraken zijn in alle domeinen. Beide cabinebonden beseffen dat de tijd dringt en we zijn dan ook beschikbaar om snel verder te praten. Wanneer ook deze afspraken zijn uitgewerkt in een protocol worden ze samen met het sociaal plan ter stemming voorgelegd aan de leden van FNV Cabine.

Woensdag webinar

Ook volgende week woensdag 28 oktober organiseren wij weer een webinar. We zullen stilstaan bij de laatste ontwikkelingen aan de overlegtafel en achtergrondinformatie geven over beide onderhandelingstrajecten. Het webinar start om 11 uur. Deelname is gratis en exclusief voor leden. Je kunt je direct registreren via deze link. Het webinar is interactief en het helpdeskteam zit klaar om alle vragen te beantwoorden in de chat. Een aantal vragen beantwoorden we live.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

lDemocratisch, vernieuwend en eerlijk!