Skip to main content

Definitief protocol sociaal plan

29 oktober 2020

Vandaag, 29 oktober 2020, hebben de cabinebonden en KLM de protocoltekst van het sociaal plan definitief afgerond. Helaas is dat nog niet gelukt bij het protocol arbeidsvoorwaarden. Wij delen in alle transparantie het protocol sociaal plan zodat de vastgelegde afspraken in detail inzichtelijk zijn. Cabine is het enige domein waar nog geen sociaal plan ligt. Als gevolg van de sterk dalende inkomsten van KLM en de ernstige situatie waarin het bedrijf verkeert, is het noodzakelijk om snel tot goede afspraken te komen. FNV Cabine heeft ingezet op instrumenten om collega‚Äôs zoveel mogelijk binnen boord te houden, een solide vangnet bij boventalligheid en een goede terugkeerregeling gedurende vijf jaar. Ondanks de pijnlijke aanleiding, ligt er een sociaal plan waar wij positief over zijn.

Nog geen protocol arbeidsvoorwaarden

Het protocol over de bijdrage van cabine op arbeidsvoorwaarden is nog niet afgerond. Op 1 oktober hadden we met KLM een resultaat bereikt op hoofdlijnen. Na 1 oktober bleek dat KLM in het vliegerdomein andere afspraken heeft gemaakt op looptijd en een return in de vorm van IPB.  Dit werpt ook een ander licht op onze eigen afspraken. Beide cabinebonden hebben diverse creatieve oplossingen aangedragen om de inhoud van de afspraken meer gelijk te trekken met de vliegers. KLM heeft echter zeer duidelijk laten weten dat er geen enkele ruimte is om het cabinepersoneel tegemoet te komen. Dat er nu nog geen protocol is over de arbeidsvoorwaarden, is een gevolg van de afspraken die KLM heeft gemaakt met de vliegers. VNC heeft aangegeven de urgentie om verder te praten in te zien, maar wil zich intern beraden. Wij respecteren deze stap en verwachten snel tot finalisering van het protocol te komen. Na afronding zal er een ledenraadpleging plaatsvinden over het sociaal plan en de bijdrage arbeidsvoorwaarden.

Gedetailleerde toelichting sociaal plan

Tijdens ons woensdag webinar van 4 november, zullen wij het sociaal plan in detail toelichten. Iedereen die wil deelnemen kan zich aanmelden via deze link. Deelname is gratis en exclusief voor leden van FNV Cabine.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!