Skip to main content

UPDATE DETACHERING EN SOCIAAL PLAN

21 december 2020

Vandaag, 21 december, heeft er online overleg plaatsgevonden tussen KLM en de
cabinebonden. Tijdens dit overleg is er uitgebreid stilgestaan bij de uitrol van het
sociaal plan en in het bijzonder bij de detachering naar KLC. Fase 1 van het sociaal
plan zal moeten leiden tot beperking van de dreigende boventalligheid. De sleutel
hiervoor ligt bij tijdelijke detacheringen naar KLC. De dreigende boventalligheid
bestaat nu nog uit circa 75 CA’s (55 voltijdsarbeidsplaatsen) en circa 100 (A)P’s (73
voltijdsarbeidsplaatsen). Bij SP’s is er door de VVR op dit moment geen sprake van
boventalligheid. KLM heeft aangegeven dat een verslechterde productieverwachting
en een mogelijke nieuwe adviesaanvraag niet uit te sluiten zijn, echter op dit moment
zijn er nog geen bijgestelde plannen.

Detachering naar KLC sleutel tot oplossen boventalligheid
KLC biedt de mogelijkheid tot detachering voor in totaal circa 260 collega’s (200
voltijdsarbeidsplaatsen). Voor de KLC productie is het noodzakelijk dat de helft van de
detacheringen een looptijd kent van drie jaar. Als we de volledige detacheringsruimte bij KLC
kunnen invullen, dan zal er voor deze adviesaanvraag geen sprake zijn van gedwongen
ontslagen bij KLM Cabine. Voor de detacheringen van één jaar geldt dat er bij onvoldoende
vrijwillige aanmeldingen, CA’s kunnen worden aangewezen. De minst seniore CA’s zullen als
eersten worden aangewezen als het niet lukt de beschikbare plaatsen vrijwillig in te vullen.
Daarnaast staat de uitvraag voor vrijwillige detachering voor drie jaar open voor CA’s en voor
Pursers. Aanmelden voor beide varianten van de KLC detachering kan tot en met 24
december.

Vanaf januari uitrol fase 1
In januari zal KLM ook de overige instrumenten van fase 1 uit het sociaal plan openstellen.
Deze instrumenten bestaan uit; de overstap naar andere sectoren, de verruimde deeltijd
voorafgaand aan pensioen regeling en de deeltijd VVR. De toewijzing hiervan zal
plaatsvinden in februari. Begin maart wordt dan duidelijk of door inzet van de overige
instrumenten uit fase 1 de dreigende boventalligheid bij CA’s en (A)P’s is opgelost, of dat we
moeten overgaan tot boventalligheid en gedwongen ontslagen in fase 2 van het sociaal plan.
De sleutel ligt bij het korps: alleen als er door velen gekozen wordt voor KLC detachering en
de overige instrumenten uit fase 1, dan kan de nu dreigende boventalligheid worden
opgelost.

Webinar 23 december
Aanstaande woensdag zullen wij tijdens ons wekelijks webinar stil staan bij de actuele cijfers
met betrekking tot boventalligheid en de individuele keuzes die fase 1 van het sociaal plan
biedt. Tevens zullen we uitgebreide informatie delen over de detacheringsmogelijkheden bij
KLC. We bieden onze leden uitgebreide achtergrondinformatie en de kans om LIVE vragen
te stellen. Je bent van harte welkom! Aanmelden kan via deze link.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je
dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk