Skip to main content

Belangenbehartiging in crisistijd

12 februari 2021

Danielle in t Veld 3Gedurende de ongekende crisis, waar KLM zich nu al bijna een jaar in bevindt, zet FNV Cabine zich dagelijks in voor de beste belangenbehartiging voor haar leden. Deze week hebben wij overleg gevoerd met KLM over de toepassing van het sociaal plan en over de aanwijsmethodiek. Tevens hebben we, gezamenlijk met vakbonden van anderen domeinen, een brief gestuurd naar de Europese Commissie over oneerlijke concurrentie. We informeren jullie hier graag verder over.

 

Geen boventalligheid adviesaanvraag 1
De krimp van cabinepersoneel in de eerste adviesaanvraag Herstructurering 2020 is 1.200 voltijdsarbeidsplaatsen (FTE). Het is duidelijk geworden dat er bij deze adviesaanvraag geen sprake zal zijn van boventalligheid, doordat KLM de jaarcontracten niet heeft verlengd, er detachering bij KLC mogelijk is en doordat veel collega’s gebruik maken van de vrijwillige instrumenten uit fase 1 van het sociaal plan. Alle inschrijvingen voor de fase 1 instrumenten worden toegekend. Zoals eerder aangekondigd, is KLM bezig om adviesaanvraag 2 uit te werken met een krimp van 500 FTE bij het cabinepersoneel. We hebben KLM laten weten dat we zoveel mogelijk werkgelegenheid willen behouden, ook in de vorm van detacheringen. Het kan niet zo zijn dat, zoals deze week duidelijk werd, KLM werkgelegenheid bij de grondorganisatie gaat invullen met uitzendkrachten via Randstad. Als er vacatures zijn bij Passage, dan willen wij deze invullen middels het detacheren van cabinepersoneel.

Deze maand duidelijkheid over methode
Wij realiseren ons dat iedereen al lange tijd met spanning wacht op duidelijkheid over de aanwijsmethodiek, zeker nu de tweede adviesaanvraag is aangekondigd. Op dit moment geldt de wettelijke afspiegelingsmethode. Als de overlegpartijen gezamenlijk (KLM, FNV Cabine en VNC) tot een andere methode komen, dan wordt deze aan de leden van FNV Cabine voorgelegd in een ledenraadpleging. We hebben in het overleg gezamenlijk afgesproken om zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden aan onze collega’s. Als de uitkomst van de verkenning bekend is, delen wij dat uiteraard via onze nieuwsbrief. 

Uitwisselbare functie bij afspiegeling
Op dit moment geldt wettelijke afspiegeling als aanwijsmethode. Als dit wordt toegepast dan moet KLM zich exact houden aan de wet en zal dit door het UWV worden getoetst. Afspiegeling betekent dat het korps wordt verdeeld in uitwisselbare functies en binnen die functies in leeftijdsgroepen. Degenen met het kortste dienstverband per groep worden boventallig. De UWV definitie van uitwisselbare functie is; de inhoud van de functies is vergelijkbaar qua kennis en vaardigheden, plus het niveau van de functies en de beloning is gelijkwaardig. Inmiddels is duidelijk geworden dat de functie Assistent Purser en Purser niet onderling uitwisselbaar zijn en dat dit conform de UWV definitie twee verschillende functies zijn. Voor éénbanders en tweebanders geldt dit niet, omdat de functie van Cabin Attendant één functie is met vergelijkbare werkzaamheden en met dezelfde beloning. 

Webinars met achtergrondinformatie
Ook de komende weken organiseren wij voor onze leden woensdag webinars waarin we veel achtergrondinformatie delen. Op de agenda staat onder andere de tweede adviesaanvraag en de actuele operationele zaken. Er is gelegenheid om LIVE al je vragen te stellen. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 24 februari of deze aanmeldlink voor 10 of 24 maart. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur. Deelname is kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine. 

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk