Skip to main content

Juridisch onderzoek: KLC is niet los te zien van KLM

05 februari 2021

Door de slechte bedrijfseconomische situatie als gevolg van de coronacrisis lijken gedwongen ontslagen bij KLM cabinepersoneel in 2021 onvermijdelijk. KLM kiest er, vanuit financieel oogpunt, voor om op Europa Embraers in te zetten. De KLC productie blijft hierdoor op niveau. Er worden fors minder vluchten uitgevoerd met de Boeing 737, dit heeft tot gevolg dat de KLM Europaproductie flink omlaag is gegaan. Nu doet de situatie zich voor dat tijdelijke contracten van KLC collega’s worden omgezet naar vaste contracten, terwijl er gedwongen ontslag dreigt voor 500 FTE KLM cabinepersoneel met een vast contract. FNV Cabine is er niet van overtuigd dat KLC een zelfstandige eenheid is binnen de KLM Groep en gaat deze situatie juridisch onderzoeken.

Verlengen van tijdelijke contracten

Het niet verlengen of het beëindigen van contracten is altijd pijnlijk. Pijnlijk voor collega’s die een jaarcontract hadden, pijnlijk voor KLC-ers met een vijfjaarcontract en pijnlijk voor KLM'ers met een vast contract. Wij leven mee met alle collega’s die mogelijk in deze situatie terechtkomen en gunnen iedereen zijn of haar baan. Voordat er sprake kan zijn van boventalligheid onder vaste werknemers, dient een werkgever echter eerst over te gaan tot het niet verlengen van tijdelijke contracten. KLM heeft als gevolg van de slechte bedrijfseconomische situatie de tijdelijke contracten van 239 FTE KLM cabinecollega’s niet verlengd. De positie van KLC cabinecollega’s met een tijdelijk contract, hangt af van de vraag of KLC als zelfstandige eenheid wordt gezien. Gezien de grote verwevenheid van KLC en KLM hebben wij sterke vermoedens dat KLC geen zelfstandige eenheid is, waardoor de tijdelijke contracten bij KLC in de huidige situatie niet kunnen worden omgezet naar vaste contracten. We gaan dit juridisch laten onderzoeken. De uitkomst van dit onderzoek zullen wij uiteraard delen en deze uitkomst zal ook invloed hebben op ons advies over adviesaanvraag 2.

Terugkeer na uitdiensttreding

KLC wordt door KLM beschouwd als zelfstandige eenheid binnen de KLM Groep en daarom worden de vijfjaarscontracten bij KLC omgezet naar vaste contracten, ondanks de nieuwe adviesaanvraag bij KLM. Het lijkt onvermijdelijk dat dit jaar KLM CA’s met een vast contract te maken zullen krijgen met gedwongen ontslag. Het beëindigen van vaste KLM-contracten terwijl er tegelijkertijd tijdelijke contracten van KLC CA’s worden omgezet naar vaste contracten is, naar onze mening, de wereld op z’n kop. Wanneer ons vermoeden klopt dat KLC geen zelfstandige eenheid is, zou de juiste toepassing moeten zijn dat de tijdelijke contracten van KLC CA’s aflopen. Hoe pijnlijk ook voor deze collega’s, bepaalde tijd contracten dienen niet te worden verlengd vóórdat collega’s met vaste contracten gedwongen het bedrijf moeten verlaten. Zodra er weer vacatures zijn, hebben desbetreffende KLC CA’s in onze ogen recht op instroom bij KLM ná de terugkeergarantie van KLM CA’s met een contract voor onbepaalde tijd die hun baan zijn verloren.

Positie van KLC

KLC is niet los te zien van KLM, zij valt qua interne organisatie onder KLM en ook qua uitstraling naar buiten toe is KLC onderdeel van KLM. De KLC vliegers en het KLC grondpersoneel zijn in dienst van KLM en vallen onder de KLM cao’s. KLC cabinepersoneel wordt aangenomen op een vijfjaarcontract met een toezegging op doorstroming naar KLM. De zeggenschap over KLC ligt bij de managing director KLC en de KLM directie. De KLC medezeggenschap, Groepscommissie 51, valt onder de KLM ondernemingsraad. De passagiers aan boord van KLC vluchten boeken hun ticket via de KLM website. Ook is tijdens de coronacrisis meer dan eens duidelijk geworden dat KLM bepaalt welke bestemmingen, en met welke frequentie, door KLC of door KLM worden gevlogen.

 Webinars met achtergrondinformatie

De werkgelegenheid bij KLM staat onder druk en ook in de operatie is alles in beweging door de ontwikkelingen aangaande sneltests. De komende weken zullen we tijdens onze woensdag webinars aandacht besteden aan de tweede adviesaanvraag en aan de actuele operationele zaken. Er is gelegenheid om LIVE al je vragen te stellen. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 10 of 24 februari. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur. Deelname is kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine.