Skip to main content

Eenmalige mogelijkheid: deeltijd VVR

28 januari 2021

Tot en met 5 februari aanstaande wordt de deeltijd VVR aangeboden, dit is structureel minderwerk met een vergoeding ter compensatie. Deze financiële vergoeding voor het verlagen van je contractpercentage is eenmalig en wordt in de toekomst niet meer opengesteld. Daarnaast kun je je tot en met 29 januari inschrijven voor de gunstige ‘deeltijd voorafgaand aan pensioen’- regeling of kun je met een financiële vergoeding overstappen naar een andere sector. Kortom: de sluiting van de instrumenten uit fase één van het sociaal plan nadert.

Structureel minderwerk met deeltijd VVR

Als je gebruik maakt van de deeltijd VVR blijf je in dienst bij KLM, maar met een lager contractpercentage. Voor het verlagen van je percentage krijg je een financiële vergoeding. Deze mogelijkheid wordt aangeboden bij adviesaanvraag 1 om boventalligheid op te lossen en zal niet worden aangeboden bij volgende adviesaanvragen. De regeling staat open voor fulltimers en voor deeltijders, alleen collega’s met een 50% contract kunnen er geen gebruik van maken. Dit aanbod wordt eenmalig gedaan. De uitvraag loopt tot en met 5 februari.

Bij de deeltijd VVR krijg je voor iedere 1 procent contractverlaging een vergoeding van 1 procent van de fulltime VVR. Stel jouw VVR2020 vergoeding voor 100% is een bedrag van 50.000 euro, dan geldt het volgende:

  • Van 100 naar 50% = 50% van 50.000 = 25.000 euro
  • Van 100 naar 67% = 33% van 50.000 = 16.500 euro
  • Van 100 naar 80% = 20% van 50.000 = 10.000 euro
  • Van 80 naar 50% = 30% van 50.000 = 15.000 euro
  • Van 80 naar 67% = 13% van 50.000 = 6.500 euro
  • Van 67 naar 50% = 17% van 50.000 = 8.500 euro

Deeltijd voorafgaand aan pensioen  

Iedereen van 50 jaar of ouder die meer werkt dan 50% kan kiezen voor deze regeling; structureel minderwerk met behoud van pensioenopbouw. Met deze gunstige regeling spreek je een pensioendatum af voor of op de normpensioenleeftijd van 60 jaar. Als fulltimer kun je bijvoorbeeld kiezen voor 80% werken met 100% pensioenopbouw. Collega’s met een 80% contract kunnen bijvoorbeeld 67% werken met 80% pensioenopbouw. Je kunt maximaal 10 jaar een hogere pensioenopbouw ontvangen dan je contractpercentage. Aanmelden voor deze regeling kan tot en met 29 januari.

Als je op 1 januari 2018 57 jaar en drie maanden of ouder was, is de ‘deeltijd voorafgaand aan pensioen’-regeling uit de cao gunstiger, omdat je ook een hoger salaris zult ontvangen. Als je binnen 10 jaar je AOW-leeftijd bereikt, is de cao-regeling ook gunstiger, omdat je langer door kunt vliegen. Kijk voor de details over deze cao-regelingen op MyKLM of neem contact op met onze helpdesk.

Overstap naar andere sectoren

Als je KLM op vrijwillige basis zou willen verlaten, dan is uitdiensttreding tegen een financiële vergoeding mogelijk. De eerste 10 jaar dienstverband wordt vergoed met 0,5 maandsalaris per dienstjaar en ieder dienstjaar daarna wordt vergoed met 1 maandsalaris. Het maximum is 18 maandsalarissen, net zoals de bij VVR2020. Als je 25,5 jaar in dienst bent ontvang je in beide regelingen 18 maandsalarissen, voor iedereen met een korter dienstverband is de overstap naar een andere sector financieel aantrekkelijker dan de VVR-vergoeding. Naast de vertrekvergoeding biedt KLM extra ondersteuning aan voor jouw overstap via de buitenboordmotor. Ook deze regeling uit het sociaal plan staat open tot en met 29 januari.

FNV Cabine zet in op toekennen inschrijvingen

De overcapaciteit van adviesaanvraag 1 betreft 1.200 voltijds arbeidsplaatsen. Door de inzet van de VVR, de KLC detachering en door het helaas niet verlengen van de jaarcontracten, is de resterende overcapaciteit nog erg beperkt. Met het oog op de tweede adviesaanvraag die door KLM wordt opgesteld, zet FNV Cabine in op het honoreren van alle aanvragen voor de deeltijd VVR, deeltijd voorafgaand aan pensioen en de overstap naar andere sectoren. Na de sluitingsdata, gaan we met KLM in overleg over dit onderwerp.

Webinars met achtergrondinformatie

De werkgelegenheid bij KLM staat onder druk en ook in de operatie is alles in beweging door de ontwikkelingen aangaande sneltests. De komende weken zullen we tijdens onze woensdag webinars aandacht besteden aan de tweede adviesaanvraag en aan de actuele operationele zaken. Er is gelegenheid om LIVE al je vragen te stellen. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 10 of 24 februari. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur. Deelname is exclusief voor leden van FNV Cabine en is kosteloos.