Skip to main content

Uitkomst verkenning bekend: wettelijke afspiegeling

24 februari 2021

FOTONBAl een klein jaar verkeren onze collega’s in onzekerheid over de aanwijsmethode bij boventalligheid. Vanwege de LIFO procedures in 2020 konden we pas begin dit jaar met drie partijen om tafel. Op tafel lag één van de moeilijkste vraagstukken in deze crisis; welke aanwijsmethode doet het meeste recht aan het gehele korps? Senioriteit loopt als een rode draad door onze gehele KLM-carrière heen. Het wettelijke afspiegelingsbeginsel staat op gespannen voet met dit senioriteitsprincipe. Bij wettelijke afspiegeling wordt boventalligheid bepaald aan de hand van leeftijd, functie en de lengte van het dienstverband. In het kader van zorgvuldigheid en goede belangenbehartiging, heeft er een verkenning plaatsgevonden naar andere aanwijsmethoden. Gezien de recent door KLM gestelde voorwaarde dat de extra kosten van een alternatief door het korps moet worden gefinancierd, is de conclusie dat geen van de alternatieven haalbaar is.

Zorgvuldigheid voor alles

In mei 2020 werd duidelijk dat cao-artikel 4.3.3 van de cao juridisch nietig is, omdat dit artikel niet aan huidige wet- en regelgeving voldoet. Juist in de context van het KLM cabinekorps, waarbij senioriteit allesbepalend is gedurende je gehele carrière, willen wij zeer zorgvuldige afwegingen maken in de keuze hoe boventalligheid zal worden bepaald. Er kan worden afgeweken van wettelijke afspiegeling, maar alleen als deze andere methode wordt vastgelegd in de cao, inclusief ontslagcommissie. Door de rechtsgang over LIFO, is de verkenning over aanwijsmethoden met KLM en de cabinebonden pas begin dit jaar gestart. Wij realiseren ons dat jullie lang in onzekerheid hebben verkeerd en dat dit een lang traject is geweest. Als professionele vakbond zijn we het aan onze stand verplicht om alle opties die er zijn en waren, met open vizier te onderzoeken. Vandaag kunnen we de duidelijkheid bieden dat het wettelijke afspiegelingsbeginsel van toepassing zal zijn.

Uitgangspunten FNV Cabine

Onze uitgangspunten zijn dat een aanwijsmethode zoveel mogelijk recht moet doen aan het gehele cabinekorps, zoveel mogelijk recht moet doen aan senioriteit en altijd objectief moet zijn (dus los van beoordelingen, functioneren, ziekte etcetera). KLM en de cabinebonden hebben verschillende aanwijsmethoden uitgewerkt. Dit zijn; wettelijke afspiegeling, wettelijke afspiegeling met het hele korps als één functie, wettelijke afspiegeling met het hele korps als één functie met leeftijd op basis van leeftijdsjaar (in plaats van 10 jaar per leeftijdscategorie) en een variant waarin kader dat boventallig wordt de keuze krijgt hun promotie ongedaan te maken. Tijdens de verkenning bleek voor FNV Cabine dat alle aanwijsmethoden plussen en minnen hebben.

Kosten vormen knelpunt

Ook KLM heeft haar uitgangspunten op tafel gelegd. Volgens het bedrijf is geen van de andere methoden overtuigend beter dan het wettelijk afspiegelingsbeginsel. Doordat bij alternatieven de loonkosten hoger uitvallen dan bij wettelijke afspiegeling, moet er bij een andere aanwijsmethode een substantiële kostenbesparing worden afgesproken. Gezien deze door KLM gestelde voorwaarde, is geen van de andere methoden een reële optie. Wij gaan onze collega’s niet vragen extra loon in te leveren om een alternatieve aanwijsmethode te bekostigen. Ook is een productiviteitsverbetering geen optie, omdat dit de boventalligheid juist vergroot. Nu KLM deze voorwaarde onlangs bij de cabinebonden heeft neergelegd, is het duidelijk dat de verkenning stopt en dat wettelijke afspiegeling van toepassing zal zijn.

Webinars met achtergrondinformatie

Ook vandaag en de komende weken organiseren wij woensdag webinars waarin we veel achtergrondinformatie delen. Er is gelegenheid om LIVE al je vragen te stellen. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor vandaag, 24 februari of deze aanmeldlink voor 10 of 24 maart. Op de agenda staan onder andere de aanwijsmethode, de tweede adviesaanvraag en actuele operationele zaken. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur. Deelname is kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk