Skip to main content

DI-BUDGET EN ARBEIDSVOORWAARDELIJKE BIJDRAGE

02 maart 2021

Marit Middendorp 5Afgelopen januari hebben de leden van FNV Cabine met 96,9 procent ingestemd met het protocol arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Door deze afspraken wordt voldaan aan de door de overheid gestelde voorwaarde aan de staatsleningen. Naar verwachting merk je in april voor het eerst de gevolgen van deze afspraken. Tijdens het cabineoverleg op 1 maart is er ook gesproken over mogelijke detachering bij Transavia en over de mogelijkheid om in de toekomst een e-mail ter bevestiging van de gemaakte keuze voor het DI-budget te ontvangen. 

In april inhouding en winstdeling

De afgesproken bijdrage loopt van oktober 2020 tot en met december 2022. Iedereen met een salaris tot 1,5 keer modaal (54.750 euro), draagt bij door alleen af te zien van de cao-loonsverhogingen. De uitbetaling van de eerste helft van de winstdeling 2019 voor de groep die in 2019 minder dan 1,5 keer modaal verdiende, wordt in april verwacht. De tweede helft van de WDR zal in oktober worden uitgekeerd. Voor de collega’s met een salaris vanaf 1,5 keer modaal geldt dat KLM in april een eerste inhouding zal doen. Deze inhouding wordt grotendeels opgevangen door het afzien van de cao-loonsverhogingen, het afzien van de (gedeeltelijke) winstdeling 2019 en het DI-budget. Op onze website kun je het definitieve protocol teruglezen. De cao voor KLM cabinepersoneel blijft ongewijzigd.

Bevestiging DI-budget

FNV Cabine heeft meerdere meldingen gekregen van collega’s die hadden gekozen voor uitbetaling van het DI-budget 2021, maar waarbij het budget is omgezet naar opleidingsbudget. Wij hebben er bij KLM op aangedrongen dat werknemers een bevestigingsmail ontvangen na het maken van hun keuze. Gisteren tijdens het cabineoverleg is toegezegd dat deze bevestigingsmails er in de toekomst zullen komen. Het systeem moet worden aangepast om dit in te regelen.

Nog geen zicht op detachering bij HV

Op dit moment heeft ook Transavia te maken met grote gevolgen van de corona-crisis. Waar er in de afgelopen zomer meer werd gevlogen, is het aantal vluchten dat nu wordt gemaakt erg beperkt. Het recente inreisverbod voor Marokko heeft ook grote gevolgen voor de huidige vliegproductie. Of er de komende zomer meer vliegproductie zal zijn dan gevlogen kan worden door het vaste Transavia korps, is nu nog niet duidelijk. Dat maakt ook dat er nog geen duidelijkheid is over eventuele ruimte voor detachering. Tijdens het cabineoverleg hebben we afgesproken om zo snel mogelijk aanvullende detacheringsafspraken te maken, zodra er zich kansen voordoen bij Transavia.

Webinars met achtergrondinformatie

Ook de komende weken organiseren wij woensdag webinars waarin we veel achtergrondinformatie delen. Op de agenda staat onder andere; de aanwijsmethode, de tweede adviesaanvraag en actuele operationele zaken. Er is gelegenheid om LIVE al je vragen te stellen. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 10 of 24 maart. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur. Deelname is kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine. 

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk