Skip to main content

Tijdslijn tweede Adviesaanvraag

09 maart 2021

nb 09 03 2021Afgelopen januari kondigde KLM aan dat er, door verminderde vliegproductie, nog eens ruim 500 voltijdsarbeidsplaatsen komen te vervallen onder cabinepersoneel. Deze voorgenomen herstructurering wordt door KLM uitgewerkt en onderbouwd in Adviesaanvraag II. We krijgen veel vragen over hoe het proces eruit gaat zien met betrekking tot deze Adviesaanvraag en de verwachte boventalligheid. In deze nieuwsbrief gaan we in op de tijdslijn en het proces. Tevens nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan één van onze woensdag webinars.

Tijdslijn boventalligheid

De cabinebonden en de ondernemingsraad zijn eerst aan zet om advies uit te brengen over Adviesaanvraag II. FNV Cabine kan helaas geen werkgelegenheid creëren, wat we wel gaan doen is het zorgvuldig toetsen van ‘nut en noodzaak’ en de onderbouwing van de reorganisatie. Nadat de vakbonden en de ondernemingsraad advies hebben uitgebracht, neemt de directie een definitief besluit. De datum waarop dit definitieve besluit wordt genomen (ondernemingsbesluit) is de peildatum voor het sociaal plan. Deze datum geldt ook als de peildatum voor wettelijke afspiegeling bij Adviesaanvraag II. Na het definitieve besluit worden de vrijwillige instrumenten van fase één van het sociaal plan opengesteld, zoals een vrijwillige vertrekregeling (VVR 3). Als er na fase één nog sprake is van boventalligheid, dan gaat fase twee van start. In deze fase zullen collega’s boventallig verklaard worden en uiteindelijk het bedrijf moeten verlaten. Voor deze groep geldt gedurende vijf jaar de terugkeergarantie van fase drie van het sociaal plan, wanneer er weer vacatures zijn. De verwachting is dat de boventallig-verklaring op z’n vroegst in april zal plaatsvinden.

Plaatsmakersregeling

FNV Cabine krijgt veel vragen over de plaatsmakersregeling uit het sociaal plan. Als bekend is wie er boventallig verklaard zijn, kun je je als niet-boventallig-verklaarde werknemer binnen twee weken vrijwillig boventallig laten verklaren. Je valt dan onder fase twee van het sociaal plan, inclusief de beëindigingsvergoeding en de begeleiding van werk-naar-werk waarbij je gedurende zes maanden in dienst blijft. Daarna heb je vijf jaar lang recht op de terugkeergarantie uit fase drie van het sociaal plan. Als jij je hiervoor aanmeldt, betekent dit dat één boventallige collega niet langer boventallig zal zijn. Uitgangspunt bij deze regeling is dat er boventalligheid is in jouw functie. Anders dan bij de VVR, is bij gebruikmaking van de plaatsmakersregeling de terugkeergarantie wél van toepassing.

Webinars met achtergrondinformatie

Op woensdag 10 maart en woensdag 24 maart organiseren wij webinars waarin we veel achtergrondinformatie delen. Onze advocaten en juristen werken aan het KLC dossier, tijdens het webinar morgen hebben we hierover nog geen nieuws. Zodra er een conclusie ligt, brengen we jullie hier uiteraard van op de hoogte. Er is tijdens het webinar gelegenheid om LIVE al je vragen te stellen. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 10 of 24 maart. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur. Deelname is kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine.

Reminder: belastingservice voor leden

FNV biedt jou en je partner een gratis Belastingservice aan. Normaal gesproken gebeurt het invullen van je aangifte op locaties door heel Nederland. Altijd binnen een straal van tien kilometer van je woonplaats. Door de huidige coronamaatregelen en de richtlijnen om zoveel mogelijk vanuit huis te werken, wordt de belastingservice dit jaar telefonisch of desgewenst per e-mail aangeboden. Via de website www.afspraakmakenfnv.nl lees je hoe je een afspraak kunt maken.

Aantrekkelijk lidmaatschap voor oud-collega’s

Ga je met pensioen, de VVR en/of ga je werken in een andere sector? Stap dan makkelijk over naar een passend FNV lidmaatschap. Bij overstap naar een andere sector kun je je lidmaatschap laten omzetten. Ga je met pensioen of doe je een beroep op de WW? Voor het gunstige tarief van 8,75 euro per maand blijf je onder andere gebruik maken van juridisch advies en van hulp bij je belastingaangifte. Bovendien zet FNV zich ook in voor het behoud van koopkracht voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Stuur een mail naar de Helpdesk als je je oude lidmaatschap wilt overzetten, dan helpen wij je verder.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk