Skip to main content

Uitvraag datum in dienst

24 maart 2021

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVandaag heeft KLM aangekondigd dat alle cabine collega’s een uitvraag ontvangen over hun datum in dienst. In de cao voor cabinepersoneel is vastgelegd welke ‘datum aanvang dienstverband’ van toepassing is voor bijvoorbeeld IPB en de jubileumuitkering. Bij wettelijke afspiegeling moet KLM zich aan de wettelijke definitie van ‘datum in dienst’ houden, dit wordt gecontroleerd door het UWV. Het UWV hanteert een andere definitie dan de cao definitie. Het doel van de uitvraag van KLM is; ervoor zorgen dat bij iedereen de juiste wettelijke datum in dienst in de KLM systemen geregistreerd staat.

Datum in dienst

Als er in een functie boventalligheid ontstaat, zal KLM op basis van wettelijke afspiegeling bepalen wie er boventallig worden. Dit is in de wet vastgelegd en gebaseerd op leeftijd en datum in dienst. Het is daarom van groot belang dat in de KLM systemen voor iedereen de juiste wettelijke datum in dienst staat. In veel gevallen is dat de datum waarop je bent gaan vliegen bij KLM, in dat geval hoef je alleen te controleren of de datum in de brief juist is. Wanneer je vóór je huidige dienstverband bij KLM Cabine ‘op de grond’ of bij KLC gewerkt hebt, dan ligt jouw datum in dienst mogelijk vóór de datum waarop je bij KLM bent gaan vliegen. In de KLM brief en in de Q&A van KLM vind je veel informatie over de wettelijke definitie van datum in dienst.

Proces datum in dienst

Als jouw datum in dienst zoals genoemd in de brief van KLM klopt, dan hoef je niets te doen. Als je op basis van de wettelijke definitie van mening bent dat jouw datum in dienst niet klopt, dan heb je drie weken de tijd om te reageren. Je ontvangt van KLM HR per mail een bevestiging van jouw reactie. Op basis van de door jou toegestuurde bewijsstukken beoordeelt KLM of er sprake is van een eerdere datum in dienst. De beoordeling en een eventuele aangepaste datum ontvang je per mail van KLM. Als je het oneens bent met de beoordeling van KLM en op basis van de wet van mening bent dat je een andere datum in dienst hebt, dan moet je binnen twee weken gemotiveerd bezwaar maken bij de geschillencommissie. De geschillencommissie, zoals vastgelegd in het sociaal plan, beoordeelt het bezwaar en geeft een bindend advies aan KLM. Uiteraard ontvang je van de geschillencommissie de beoordeling en het advies.

Webinars met achtergrondinformatie

Ook in april organiseren wij webinars waarin we veel achtergrondinformatie delen. We gaan uitgebreid in op het proces datum in dienst zoals dat door KLM wordt doorlopen. Er is tijdens de webinars ook gelegenheid om LIVE al je vragen te stellen. Deelname is kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 7, 21 of 28 april. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk