Skip to main content

Cabineoverleg 25 maart 2021

26 maart 2021

P5140193 1 minNaast alle overleggen met KLM die direct gerelateerd zijn aan de coronacrisis, voeren wij ook het reguliere cabineoverleg over collectieve zaken. Gisteren, donderdag 25 maart, hebben we tijdens het cabineoverleg stil gestaan bij tal van onderwerpen. In deze nieuwsbrief lees je meer over het beleid bij code rood, de evaluatie van fase 1 van het sociaal plan en aanpassingen aan de werkgeversverklaring. Voor meer informatie over lopende zaken zijn onze leden ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze woensdag webinars.

Beleid code rood

Vanwege slecht weer werd er vorige maand tweemaal landelijk ‘code rood’ afgekondigd. KLM heeft als gevolg hiervan ingegrepen in het netwerk en reduceerde tevens het aantal Flight Safety trainingen. FNV Cabine heeft het onderwerp ‘beleid code rood’ op de agenda gezet. Wij zien graag dat er een helder proces wordt ingericht waarbij voorkomen wordt dat collega’s bij code rood onnodig de weg op gaan. Het is noodzakelijk dat bij dergelijke waarschuwingen adequaat wordt gehandeld. KLM heeft tijdens het overleg aangegeven dat er een evaluatie plaatsvindt van het beleid, zodat dit waar nodig kan worden aangepast. Dit gaat niet alleen om het domein Cabine, maar raakt ook andere afdelingen. We worden geïnformeerd over de uitkomsten van deze evaluatie en eventuele bijstellingen omtrent het ‘beleid code rood’.

Evaluatie sociaal plan fase 1

De inzet van gedetacheerden bij KLC en de keuze van collega’s voor vrijwillige instrumenten hebben er toe geleid dat het cabine korps met 1.200 FTE is afgenomen, zonder dat er collega’s gedwongen ontslagen zijn. Deze instrumenten zijn de VVR, overstap naar andere sectoren, de deeltijd VVR en deeltijd voorafgaand aan pensioen. Ook bij Adviesaanvraag 2 wil FNV Cabine er alles aan doen om boventalligheid zoveel mogelijk te beperken. Nu we aan de start staan van een nieuwe openstelling van fase 1 van het sociaal plan, hebben wij de evaluatie van fase 1 van Adviesaanvraag 1 geagendeerd.

KLM zal bij het aanbod van deeltijd voorafgaand aan pensioen, ook aandacht besteden aan de bestaande cao-regelingen over deeltijd voorafgaand aan pensioen. Deze regelingen kunnen in individuele gevallen gunstiger zijn dan het aanbod uit het sociaal pan. Ook wordt door KLM nagegaan bij de overstap naar andere sectoren op welke punten de oriëntatie op ander werk kan worden verbeterd. De VVR heeft het grootste effect gehad op uitstroom. Bij een nieuwe openstelling van de VVR zal een concept vaststellingsovereenkomst aan geïnteresseerden ter beschikking worden gesteld. Tot slot hebben wij aangegeven dat we het aanbod van de deeltijd VVR, die na de ‘gewone’ VVR de meeste uitstroom heeft gegenereerd, opnieuw willen terugzien bij Adviesaanvraag 2. KLM heeft duidelijk gesteld dat de deeltijd VVR uit het sociaal plan alleen voor Adviesaanvraag 1 is afgesproken. Dit instrument is voor KLM nog bespreekbaar voordat fase 1 van het sociaal plan opnieuw wordt opengesteld.

 Werkgeversverklaring

De afgelopen maanden hebben meerdere leden zich bij ons gemeld vanwege problemen met bijvoorbeeld het verkrijgen van een hypotheek, als gevolg van de aangepaste werkgeversverklaring. Door de onzekere situatie in de luchtvaart blijkt dat banken, ondanks een vast contract, kritisch kijken naar de werkgeversverklaring. KLM is als werkgever verplicht om verwachte veranderingen in het salaris of een mogelijke beëindiging van het contract te vermelden op de verklaring. Op verzoek van FNV Cabine is de werkgeversverklaring op een tweetal punten aangepast. Allereerst is er toegevoegd dat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage alleen van toepassing is voor werknemers met een jaarsalaris vanaf 1,5 keer modaal. Dit leidt ertoe dat voor banken duidelijk wordt dat collega’s met een jaarsalaris tot 54.750 euro niet in hun salaris worden geraakt. Daarnaast is op ons verzoek expliciet opgenomen dat er geen sprake is van een concreet voornemen om het dienstverband te beëindigen. Hopelijk leiden deze aanpassingen ertoe dat leden minder problemen ondervinden als gevolg van de aangepaste werkgeversverklaring.

Webinars met achtergrondinformatie

Ook in april organiseren wij webinars waarin we veel actuele achtergrondinformatie delen. Tijdens de webinars is er ook gelegenheid om LIVE al je vragen te stellen. Deelname is kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 7, 21 of 28 april. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk