Skip to main content

Vervolgstap KLC: samen naar de rechter?

31 maart 2021

Wij hebben KLM uitgenodigd om gezamenlijk met FNV Cabine het KLC vraagstuk aan de rechter voor te leggen. Voor FNV Cabine staat bij boventalligheid zorgvuldigheid voorop. Het is van groot belang dat we een zorgvuldig proces doorlopen en dat er duidelijkheid komt over de status van de aflopende KLC contracten. Op basis van onze juridische toets komen we tot het standpunt dat in tijden van boventalligheid alle tijdelijke cabinecontracten bij KLM en KLC niet verlengd mogen worden. KLM heeft een ander standpunt en wil de aflopende KLC contracten omzetten naar vaste contracten. De duidelijkheid die een rechter kan geven, is in het belang van onze leden én van KLM.

Waar gaat de discussie over?

Wanneer er sprake is van boventalligheid is de wettelijke ontslagregeling van toepassing. In de wet staat dat bij boventalligheid eerst tijdelijke contracten die binnen 26 weken aflopen niet worden verlengd, voordat er sprake is van boventalligheid van werknemers met een vast contract. Op basis hiervan zijn ook de aflopende KLM jaarcontracten niet verlengd. KLM wil dit jaar de aflopende KLC vijfjaarscontracten wel verlengen. De discussie is of dit juridisch gezien is toegestaan wanneer er sprake is van boventalligheid. KLM stelt dat KLC cabinepersoneel een zelfstandige bedrijfsvestiging is en dat daarom de aflopende contracten worden omgezet naar vaste contracten. FNV Cabine stelt dat KLC cabinepersoneel geen zelfstandige eenheid is en vanwege dreigende boventalligheid de tijdelijke KLM én KLC cabinecontracten niet mogen worden verlengd. We realiseren ons dat dit grote impact heeft op de betreffende KLC collega’s. Ons inziens is het echter juridisch onjuist dat onder andere ex-KLC’ers die de afgelopen jaren zijn doorgestroomd naar KLM te maken krijgen met gedwongen ontslag, terwijl tegelijkertijd KLC’ers met een vijfjaarscontract een vast contract krijgen aangeboden.

Wat staat er in de ontslagregeling?

De ontslagregeling bepaalt hoe werknemers binnen een bedrijf in groepen worden verdeeld. Bij de beoordeling of een bedrijfsonderdeel zoals KLC zelfstandig is of niet, kent de wet twee criteria. Ten eerste moet KLC zich naar buiten toe presenteren als eigen bedrijf en voor bijvoorbeeld passagiers een zelfstandige eenheid zijn. Ten tweede moet KLC ten opzichte van KLM intern een eigen bedrijfsvoering hebben. Wij concluderen dat beiden niet het geval zijn. Op basis van de ontslagregeling zijn wij daarom van mening dat bij dreigende boventalligheid tijdelijke contracten bij KLM én KLC cabinepersoneel niet verlengd mogen worden.

Uitnodiging voor gezamenlijke vervolgstap

FNV Cabine voelt een grote verantwoordelijkheid om een zorgvuldig proces te doorlopen nu er voor 500 FTE boventalligheid dreigt bij het KLM cabinepersoneel. De afgelopen periode hebben KLM en FNV Cabine over en weer hun standpunten uitgewisseld. Daar zijn ook vanuit beide partijen advocaten bij betrokken. Helaas hebben we onderling geen overeenstemming kunnen bereiken. Wij hebben daarom KLM uitgenodigd om samen de vervolgstap te zetten door dit vraagstuk voor te leggen aan de rechter. Het is in het belang van onze leden én van KLM om juridische duidelijkheid te krijgen over dit onderwerp. Dit vereist zorgvuldigheid, maar ook een vlotte procedure. Wanneer KLM op ons verzoek reageert, communiceren wij dat via onze gebruikelijke kanalen.

Webinars met achtergrondinformatie

Ook in april organiseren wij webinars waarin we veel actuele achtergrondinformatie delen. Er is tijdens de webinars ook gelegenheid om LIVE al je vragen te stellen. Deelname is kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 7, 21 of 28 april. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk