Skip to main content

Achtergrondinfo HV detachering

02 april 2021

3c430fef 9769 4c54 aa34 4783dec7e910 1In het sociaal plan voor het cabinepersoneel is opgenomen dat zal worden ingezet op detachering waar zich binnen de KLM Groep mogelijkheden voordoen. Ook is vastgelegd dat KLM en de cabinebonden nadere uitvoeringsafspraken maken die zijn toegespitst op de concrete detachering. Wij zijn met KLM tot overeenstemming gekomen over de HV zomerdetachering. Op 31 maart heeft KLM de uitvraag voor de eerste groep van 32 KLM-ers opengesteld. De vacature staat open tot en met 14 april.

Omvang HV detachering

Bij Transavia vliegen normaal gesproken in de zomer ook CA’s met een seizoenscontract. Binnen de KLM Groep is afgesproken dat voor aankomende zomer KLM-ers worden gedetacheerd in aanvulling op het vaste korps. Transavia geeft aan dat er nu 32 KLM-ers welkom zijn en dat er mogelijk nog meer groepen kunnen starten. Dit hangt af van de zomerproductie bij Transavia. De vrijwillige uitvraag voor detachering staat open voor CA’s en Pursers bij KLM. De gedetacheerden blijven in dienst van KLM en behouden hun KLM salaris.

KLC detachering is afname boventalligheid

De lopende KLC detachering is structureel voor de komende jaren, waardoor in de eerste adviesaanvraag het aantal boventalligen met 200 voltijdsarbeidsplaatsen (FTE) is verminderd. 100 KLC detacheringsplekken zijn ingevuld voor drie jaar en de overige 100 worden jaarlijks aangevuld. De boventalligheid bij KLM is dus met 200 FTE afgenomen door de KLC detachering. Dit geldt niet voor de HV zomerdetachering.

HV detachering is gunstig voor boventalligen

De HV detachering is niet structureel en gaat niet af van het aantal boventalligen. Wel geldt dat voor de collega’s die tijdens hun detachering bij HV boventallig worden verklaard, fase 2 van het sociaal plan pas start na de detacheringsperiode. Kiezen voor detachering is gunstig, want hierdoor blijf je als boventallige langer in dienst. Ook is afgesproken dat deze latere fase 2 startdatum aan andere boventalligen wordt toegekend. Dat werkt als volgt: stel er zijn 32 collega’s gedetacheerd bij HV en zij vertegenwoordigen 25 voltijdsarbeidsplaatsen (FTE). Van de HV gedetacheerden is 15 FTE boventallig verklaard, dan blijft er 10 FTE latere fase 2 startdatum over. Deze wordt op basis van vrijwilligheid aangeboden aan de meest seniore, niet-gedetacheerde boventallige CA’s. Zij kunnen ervoor kiezen om fase 2 in te laten gaan bij afloop van de detacheringsperiode, waardoor ze langer in dienst blijven bij KLM.

Webinars met achtergrondinformatie

Ook in april organiseren wij webinars waarin we veel actuele achtergrondinformatie delen. Er is tijdens de webinars ook gelegenheid om LIVE al je vragen te stellen. Deelname is kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 7, 21 of 28 april. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk