Skip to main content

Cabineoverleg 29 april 2021

30 april 2021

Donderdag 29 april heeft er cabineoverleg plaatsgevonden over allerlei lopende zaken. Er speelt veel bij KLM en wij spannen ons als vakbond in om heldere afspraken te maken en toe te zien op een goede uitvoering hiervan. Tijdens het cabineoverleg is er gesproken over een aantal uitvoeringskwesties naar aanleiding van het Sociaal Plan. Tevens hebben we specifiek overleg gevoerd over de Transavia detacheringen.

Terugkeergarantie plaatsmakers

In het Sociaal Plan is in artikel 7 van fase 2 de plaatsmakersregeling afgesproken (pagina 10). Deze regeling houdt in dat collega’s die zelf niet boventallig zijn, zich te zijner tijd bij KLM kunnen melden als plaatsmaker. Zij worden dan vrijwillig boventallig verklaard en hebben recht op de faciliteiten van fase 2. Doordat collega’s plaatsmaken, zijn andere collega’s niet langer boventallig. Dit is afgesproken in het Sociaal Plan om zoveel mogelijk keuzes te bieden aan cabinepersoneel. In het cabineoverleg hebben partijen bevestigd dat plaatsmakers die uit dienst gaan als gevolg van boventalligheid, ook gedurende vijf jaar na uitdiensttreding aanspraak maken op de terugkeergarantie met behoud van arbeidsvoorwaarden, zoals is vastgelegd in fase 3 van het Sociaal Plan.

Geen aanwijzing na eerdere detachering

Vorige week is onduidelijkheid ontstaan over het aanwijzen van CA’s die reeds gedetacheerd zijn geweest. In het cabineoverleg is besproken en bevestigd dat collega’s die reeds gedetacheerd zijn (geweest), tijdens de looptijd van dit Sociaal Plan niet kunnen worden aangewezen voor een volgende detachering. Het maakt hierbij niet uit of je vrijwillig hebt gekozen voor de detachering of dat je bent aangewezen. Natuurlijk mag je ook na een eerste detachering zelf wél vrijwillig kiezen voor volgende detacheringen. Deze mogelijkheid vervalt wanneer je boventallig bent verklaard.

Transavia detacheringen

Na lang overleg heeft KLM toegezegd dat gedetacheerde KLM-ers een vergoeding gaan ontvangen voor de ‘bar box’. Dit zijn de verkopen aan boord op Transavia vluchten waarover CA’s commissie ontvangen. De vrijwillige uitvragen voor de HV detachering hebben onvoldoende aanmeldingen opgeleverd. Zoals afgesproken in het Sociaal Plan, zijn de minst seniore CA’s door KLM benaderd voor aanwijzing. KLM heeft aangegeven dat er na deze eerste twee groepen, een mogelijkheid bestaat dat Transavia ruimte heeft voor een derde groep detacheringen. Als dit het geval is, dan wordt er conform het Sociaal Plan eerst een vrijwillige uitvraag gedaan voordat er eventueel weer collega’s worden aangewezen.

Webinars met achtergrondinformatie

Wij organiseren in verband met de meivakantie weer webinars in juni. Op woensdag 2, 16 en 30 juni delen we actuele achtergrondinformatie en kun je LIVE al je vragen stellen. Deelname is kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 2, 16 of 30 juni. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur.