Skip to main content

Rechtsgang KLC opgeschort

16 juni 2021

Nu adviesaanvraag twee door KLM is ingetrokken en er geen sprake meer is van dreigende boventalligheid, schorten wij de vervolgstap in het KLC dossier op. De noodzaak om duidelijkheid te verkrijgen is vervallen, nu er gelukkig geen sprake meer is van dreigende ontslagen. Ons standpunt is ongewijzigd: op basis van onze juridische toets blijkt dat in tijden van boventalligheid alle tijdelijke cabinecontracten bij KLM en bij KLC niet verlengd zouden mogen worden. Zoals bekend zet KLM aflopende KLC contracten om naar vaste contracten. KLM heeft eerder al aangegeven niet bereid te zijn om samen met ons de stap naar de rechter te zetten om duidelijkheid te verkrijgen over de positie van KLC. Mocht er in de toekomst sprake zijn van dreigende boventalligheid, dan zal FNV Cabine een juridische procedure gaan voeren om duidelijkheid te verkrijgen. 

Waarom een rechtszaak?

In tijden van dreigende boventalligheid is de duidelijkheid die een rechter kan geven in het belang van onze leden én in het belang van KLM. Voor FNV Cabine staat bij boventalligheid zorgvuldigheid voorop. Het is van groot belang dat in dergelijke situaties een zorgvuldig proces wordt doorlopen. De wettelijke ontslagregeling is van toepassing wanneer er sprake is van boventalligheid. In de wet staat dat; bij boventalligheid eerst tijdelijke contracten die binnen 26 weken aflopen niet worden verlengd, voordat er sprake is van boventalligheid van werknemers met een vast contract. FNV Cabine stelt dat KLC cabinepersoneel geen zelfstandige eenheid is en dat daarom bij dreigende boventalligheid de tijdelijke KLM én KLC cabinecontracten niet zouden mogen worden verlengd. 

KLC valt onder de KLM paraplu

Onderzoek naar de positie van KLC binnen de KLM Groep, leert ons dat er veel overeenkomsten zijn tussen KLM en KLC. Zo is de winstdelingsregeling exact gelijk, heeft de KLM Ondernemingsraad zeggenschap bij besluiten over KLC en komen KLC’ers die dat willen, na verloop van tijd in dienst bij KLM. Voor passagiers hebben KLM en KLC één uitstraling, crew draagt nagenoeg hetzelfde blauwe uniform en passagiers kunnen alleen tickets boeken via de KLM website, KLC heeft geen eigen boekingssysteem. 

FNV vertegenwoordigt als grootste vakbond van Nederland op dit moment cabinepersoneel van KLM, Transavia, TUIFly en eerder ook van Ryanair. Wij doen ons vakbondswerk zorgvuldig en altijd in afstemming met onze leden. Via democratische inspraak kunnen al onze leden stemmen over hun eigen arbeidsvoorwaarden. In de toekomst hopen we ook voor het KLC cabinepersoneel het verschil te mogen maken.

Webinars met achtergrondinformatie

Vandaag (16 juni) en woensdag 30 juni organiseren wij weer webinars voor leden. We delen actuele achtergrondinformatie over onder andere het KLC dossier. Je kunt LIVE al je vragen stellen. Deelname is kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 16 of 30 juni. Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk