Skip to main content

Bezetting en aantal passagiers tijdelijk aangepast

10 juni 2021

De komende maanden krijgt de luchtvaartsector te maken met steeds veranderende inreisrestricties en met daaruit voortvloeiende wijzigingen in boekingen. De weg uit de coronacrisis is een weg vol hobbels. KLM acht het op dit moment onverantwoord om, gezien alle onzekerheden, nieuwe collega’s aan te nemen. Het is van essentieel belang dat de komende maanden het netwerk verder kan herstellen. De manier waarop en de snelheid waarmee kansen in de markt worden opgepakt, zijn bepalend voor onze werkgelegenheid en onze arbeidsvoorwaarden op de lange termijn. Aan de overlegtafel is daarom een tijdelijke afspraak gemaakt over gereduceerd vliegen tot en met 31 december 2021. Niet om kosten te besparen, maar om de flexibiliteit te bieden die nodig is om kansen te kunnen pakken op de weg uit deze crisis. Door deze afspraak kunnen nieuwe bestemmingen worden aangevlogen en kan de frequentie op goedlopende bestemmingen worden verhoogd.

Tijdelijk gereduceerd vliegen op geselecteerde bestemmingen

De ICA bezettingsgraden zijn op dit moment laag, zoals we allen zien aan boord. Er zijn bestemmingen die ook de komende maanden een lage bezettingsgraad zullen hebben. Idealiter zou KLM de komende maanden kleinere vliegtuigen inzetten, maar de huidige vloot voorziet daar niet voldoende in. Voor het herstel is het belangrijk om meer bestemmingen aan te kunnen vliegen met de huidige vloot. Er is overeengekomen en vastgelegd dat op geselecteerde ICA bestemmingen tijdelijk 52 M-class stoelen zullen worden geblokt in het boekingssysteem. Op deze geselecteerde bestemmingen wordt tijdelijk één CA minder ingedeeld. De werkdruk blijft beheersbaar doordat stoelen, in aantal gelijk aan een volledig werkgebied, worden geblokt. Door het blokken van 52 M-class stoelen valt deze afspraak binnen de geldende cao-afspraken. Het gaat om een tijdelijke afspraak die op z’n vroegst ingaat op 19 juli en loopt tot en met uiterlijk 31 december 2021. De CA’s die hierdoor vrijgespeeld worden, zullen KLM flexibiliteit bieden voor nieuwe bestemmingen of verhoging van frequenties op goedlopende bestemmingen.

Zorgvuldig overleg per bestemming

Het gereduceerd vliegen wordt toegepast op een geselecteerd aantal ICA bestemmingen. Er is een zorgvuldig proces afgesproken tussen KLM en de cabinebonden. KLM zal bestemmingen voorleggen op basis van de loadfactors, FNV Cabine en VNC geven per bestemming wel of geen goedkeuring. Uiteraard beoordeelt de SCO (Safety & Compliance Organisation) de gevolgen op de veiligheid aan boord, aanbevelingen worden meegenomen en verwerkt in instructies. Ook de impact op de service aan boord zal worden besproken en waar nodig aangepast, in samenwerking met de groepscommissie. Dit is van belang om te waarborgen dat de werkdruk beheersbaar blijft. Bestemmingen die worden gevlogen met de A330-200 zijn van de tijdelijke afspraak uitgezonderd.

Bijdragen aan het herstel

De beoordeling van FNV Cabine is altijd gebaseerd op nut en noodzaak. Wij geven tegengas bij besparingsvoorstellen van KLM in goede tijden, maar zijn ook bereid om in crisistijd tijdelijke afspraken te maken in het belang van herstel. Hoewel er licht is aan het einde van de tunnel, staat KLM er compleet anders voor dan voor de corona-crisis. KLM heeft een grote financiële klap gehad. Gelukkig is er uiteindelijk geen sprake geweest van gedwongen ontslagen bij cabinepersoneel. Het is in ons gezamenlijke belang dat KLM de komende maanden de kans krijgt om zo snel mogelijk te herstellen en weer financieel gezond te worden. Een sterk bedrijf met een uitgebreid netwerk is van essentieel belang voor onze werkgelegenheid en voor onze arbeidsvoorwaarden op de lange termijn. In deze crisistijd zijn wij het aan onze stand verplicht om hierin verantwoordelijkheid te nemen.

Webinars met achtergrondinformatie

Op vrijdag 11 juni, woensdag 16 juni en woensdag 30 juni organiseren wij weer webinars. We delen actuele achtergrondinformatie en je kunt LIVE al je vragen stellen. Deelname is kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 11, 16 of 30 juni. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk