Skip to main content

Promotie, meerwerk, terugkeer en webinars

08 juli 2021

Op 7 juli heeft er weer cabineoverleg plaatsgevonden. KLM en de cabinebonden hebben gesproken over de door KLM geplande promotietrainingen, de ruimte die ontstaat aangaande meerwerk voor kaderfuncties en over hoe de terugkeerregeling uit het sociaal plan zich verhoudt tot het eventueel vroegtijdig afbreken van detacheringen. Ook delen we in deze nieuwsbrief data en de aanmeldlinks voor de webinars die gepland staan in juli en augustus.

Promotietrainingen en meerwerk voor kader

KLM heeft ons geïnformeerd dat de productieverwachting voor eind 2021 en voor 2022 zeer onzeker is. Wanneer de marktvraag aantrekt, is het belangrijk om op dat moment alle vluchten ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. KLM wil en moet daar nu op inspelen door kader op te leiden, zodat de mogelijkheid er is om op te schalen als kansen zich voordoen. Het betreft 36 promotieplaatsen voor Purser in de periode van september tot en met december 2021. Voor Senior Pursers zijn er in deze periode 72 promotieplaatsen, bovenop de 22 SP’s die doorstromen in de periode tot september dit jaar. Deze ruimte voor kader betekent dat er binnenkort ook weer structureel meerwerk zal worden aangeboden voor Pursers en Senior Pursers, omdat in het sociaal plan staat dat dit wordt toegekend voordat er promotie wordt gemaakt.

Terugkeervolgorde en detacheringen

In het sociaal plan hebben KLM en de cabinebonden afspraken gemaakt over de volgorde wanneer er (vacature)ruimte is in de verschillende functies. Deze volgorde is opgenomen in de bijlage van het sociaal plan en wordt door alle partijen gerespecteerd. Tegelijkertijd is er sprake van detacheringen bij KLC, dit betreft collega’s die in dienst zijn bij KLM maar tijdelijk bij KLC vliegen. Detachering is niet opgenomen in deze bijlage. Hoe de detacheringen zich verhouden tot de terugkeervolgorde is een complex onderwerp, omdat detacheringen alleen eerder kunnen worden afgebroken wanneer dit uitvoerbaar is voor de productie van KLC. Wat FNV Cabine betreft kan er in geen geval instroom plaatsvinden, zolang er KLM-ers gedetacheerd zijn. Wij ontvangen signalen dat er uitspraken worden gedaan over het wel of niet afbreken van detacheringen en of detacheringen wel of geen voorrang hebben ten opzichte van de gemaakte terugkeerafspraken. Wij willen meegeven dat deze uitspraken te voorbarig zijn. Hoe het mogelijk vroegtijdig afbreken van detacheringen zich verhoudt tot de terugkeervolgorde uit het sociaal plan is complex en is onderwerp van gesprek tussen KLM en de cabinebonden.

Webinars in juli en augustus

Ook in de zomermaanden organiseren wij weer webinars voor leden. We delen actuele achtergrondinformatie en geven ook nadere toelichting op de onderwerpen uit deze nieuwsbrief. Je kunt LIVE al je vragen stellen. Deelname is kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink voor 14 of 28 juli en via deze aanmeldlink voor 11 en 25 augustus. We gaan online om 10:30 uur en we starten om 11:00 uur.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk