Skip to main content

Cabineoverleg: promotie, terugkeer en opstart na ziekte

27 augustus 2021

26 augustus was er weer een regulier cabineoverleg. Er is gesproken over de
geplande promotieplaatsen, de terugkeervolgorde en de situatie bij opstarten na
ziekte. Tevens hebben wij de signalen gedeeld met KLM die ons bereiken op de route
en via onze online helpdesk.


Korpsplanning
Omdat er in de planning behoefte is aan meer FTE in de functie van P en SP, is er
structureel meerwerk aangeboden aan Pursers en Senior Pursers. FTE staat voor fulltime-
equivalent, de omvang van een 100% contract. Na toekenning van meerwerk is de planning
dat er vanaf september 36 promotieplaatsen zijn voor Pursers en 48 promotieplaatsen voor
Senior Pursers. Er is ook gesproken over het ontstaan van mogelijke vacatureruimte bij
Cabin Attendants en over de uitdagingen die hierdoor ontstaan. De prioriteitsvolgorde uit het
Sociaal Plan is van toepassing. In deze volgorde is vroegtijdige terugkeer van
gedetacheerden echter niet opgenomen. Tijdens het cabineoverleg hebben de
cabinebonden en KLM verder gesproken om aanvullende afspraken te maken over mogelijke
vroegtijdige terugkeer van gedetacheerden. Een eventuele terugkeer is ook afhankelijk van
de productie van KLC.

Signalen van onze leden
De afgelopen weken kregen we diverse zorgmeldingen van leden; onze online helpdesk
ontving berichten van collega’s die aangeven dat voor hen de rek eruit is. Na anderhalf jaar
spanning over corona, onze toekomst, veranderde omstandigheden aan boord en
wisselende roosters is bij sommige collega’s het batterijtje aardig leeg. Wij hebben bij KLM
aangeven dat we graag met elkaar in overleg willen over de beleving van met name de
Europa-vliegenden, om na te gaan wat er feitelijk aan de hand is. We willen graag vaststellen
wat in deze continue veranderende coronatijd helaas niet aan te passen is en welke zaken
we wel kunnen verbeteren voor onze collega’s. Vooral veranderingen in roosters brengen
veel onrust. Onze signalen worden herkend door KLM, we hebben afgesproken om op korte
termijn met elkaar in gesprek te gaan.

Opstarten na ziekte
Collega’s die zich na een ziekmelding weer beter melden, willen graag zo snel mogelijk weer
vliegen. Soms duurt het opstarten langer dan gewenst doordat er na betermelding
wachttijden kunnen zijn bij KLM Health Services. KLM heeft aangegeven dat de oorzaak ligt
bij een tekort aan bedrijfsartsen. KLM doet er alles aan om dit op te vangen en om de
wachttijden zoveel mogelijk te verkorten. Tevens heeft KLM meer capaciteit vrijgemaakt voor
opstart-trainingen, om te zorgen dat iedereen na een betermelding zo snel mogelijk current
kan worden.

September webinars
Op woensdag 8 en woensdag 22 september organiseren wij weer webinars voor onze leden.
We delen actuele achtergrondinformatie en je kunt LIVE al je vragen stellen. Deelname is
kosteloos en exclusief voor leden van FNV Cabine. Je kunt deelnemen via deze aanmeldlink
voor 8 of 22 september. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu
aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk