Skip to main content

Cabineoverleg 31 maart

01 april 2022

Gisteren, 31 maart, was er weer het maandelijkse cabineoverleg. Na vele digitale overleggen, kwamen KLM en de cabinebonden deze keer weer fysiek bij elkaar op het hoofdkantoor van KLM. Uiteraard hebben we stilgestaan bij de voorgenomen benoeming van Marjan Rintel als nieuwe CEO van KLM en zijn er diverse onderwerpen besproken. In deze nieuwsbrief brengen we verslag uit, wijzen we je op de belastingservice van de landelijke FNV en delen we de link naar onze april webinars.

Instroom en doorstroom

Zoals bekend komen er dit jaar ruim 200 jaarcontractanten terug in dienst bij KLM en stromen er 13 grondcollega’s door naar Inflight. Daar bovenop zal er ook externe instroom plaatsvinden. KLM deelde het nieuws dat er, bovenop de reeds geplande instroom nog eens 99 FTE extra collega’s zullen instromen in 2022, dat zijn 9 ini’s! Dit brengt het totaal aan instroom van nieuwe collega’s op 350. Ook staan er, zoals bekend, dit jaar promotieplaatsen voor 84 Pursers en 48 Senior Pursers gepland.

Interpretatie van afspraken

Dit maandelijkse cabineoverleg dient ook als moment waarop de cabinebonden onderwerpen op de agenda kunnen zetten ter bespreking. Deze maand hebben wij een vraag gesteld over de voorwaarden voor promotie; in de cao staat dat je 36 maanden tewerkgesteld moet zijn in de functie van CA, voordat je promotie kunt maken naar de functie van purser. Een volgend overleg zullen we verder bespreken hoe alle cao-partijen deze afspraak interpreteren en hoe KLM deze afspraak in de praktijk toepast. Ook is er gesproken over de salariëring van gedetacheerden bij KLC en meer specifiek met welk KLC-salaris het KLM-salaris wordt vergeleken, dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer een gedetacheerde KLM-CA doorstroomt naar de functie van CA1. Ook over deze interpretatie gaan we verder in gesprek.

Cao-onderhandelingen

De cao voor KLM cabinepersoneel is per 1 maart 2022 verlopen en deze is wettelijk ongewijzigd verlengd. Wij zijn als FNV Cabine bezig met de voorbereidingen voor de komende cao-onderhandelingen. Ook het recente ILO rapport over de staatssteunvoorwaarden is een factor van betekenis bij deze voorbereiding. Eerst stemmen de leden van FNV Cabine over de cao-inzet en vragen we om input, daarna gaan we aan tafel met KLM. We vinden het zonde om veel tijd te verliezen en hebben aangegeven dat we bereid zijn om vooruitlopend op de cao-onderhandelingen een verkennend gesprek te voeren.

Hulp bij belastingaangifte

Mocht je nog geen aangifte inkomstenbelasting hebben gedaan, zorg dan dat je voor 1 mei 2022 aangifte doet. De landelijke FNV heeft een belastingservice die leden hierbij kosteloos helpt, je kunt via de website www.afspraakmakenfnv.nl een afspraak maken.

Webinars

Ook de komende weken organiseren we regelmatig webinars met achtergrondinformatie, uitsluitend voor leden van FNV Cabine. Je bent van harte welkom om woensdag 13 april of dinsdag 19 april deel te nemen en LIVE al je vragen te stellen. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur. Leden kunnen deelnemen via deze aanmeldlink voor 13 en 19 april.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!