• Home
  • 2022
  • Zetel verantwoordingsorgaan KLM cabinefonds

Zetel verantwoordingsorgaan KLM cabinefonds

04 april 2022

FNV Cabine is door het bestuur van het pensioenfonds voor KLM Cabinepersoneel gevraagd om één lid te benoemen voor het Verantwoordingsorgaan (VO). Het VO beoordeelt het door het pensioenfondsbestuur gevoerde beleid, de uitvoering daarvan en de voor de toekomst gemaakte beleidskeuzes. Ook is er sprake van adviesrecht op onder andere beloningsbeleid, de inrichting van het interne toezicht en het communicatiebeleid. Wij vragen leden met een passende achtergrond die namens het cabinekorps zitting willen nemen in het VO, om zich bij ons aan te melden.

Zetel in het Verantwoordingsorgaan

Het VO komt een aantal keer per jaar bij elkaar en brengt jaarlijks verslag uit. Dit verslag wordt opgenomen in het jaarverslag van het pensioenfonds. Het VO bestaat uit werknemers, oud-werknemers en vertegenwoordigers namens de werkgever. Eén van de werknemerszetels is toegewezen aan FNV Cabine. Zo is er dus directe invloed vanuit het cabinepersoneel op onze pensioenen. De nieuwe zittingstermijn voor het VO loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2026. Op dit moment wordt deze positie vervuld door tweebander Jessica Vis, zij stelt zich ook beschikbaar voor de nieuwe zittingstermijn. Wij doen zoals altijd een democratische uitvraag onder al onze leden om te vernemen of er andere kandidaten zijn. Heb je interesse in een zetel in het VO, e-mail dan voor 18 april jouw gegevens en motivatie naar helpdesk@fnvcabine.nl .

Pensioenfondsbestuur

Pensioen is uitgesteld loon; een deel van je salaris ontvang je niet nu, maar later wanneer je met pensioen gaat. Je pensioen is daarmee, samen met je loon, de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Het zijn de cabinebonden die samen met KLM afspraken maken over deze pensioenregeling. Het pensioenfondsbestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering, zij beheert het pensioengeld en ziet toe op een evenwichtige belangenafweging. In het pensioenfondsbestuur wordt momenteel één werknemerszetel namens FNV Cabine ingenomen door Purser Stefan Geerlings. Purser Bette Ella Moerkercken van der Meulen vervult de opleidingsplaats en zij is de beoogde opvolger van Stefan.

Pensioenakkoord

De overheid stimuleert pensioenopbouw en de pensioenwet maakt het mogelijk om fiscaal gunstig pensioen op te bouwen. Deze wetgeving gaat veranderen. Afgelopen week is de nieuwe pensioenwet ingediend bij de Tweede Kamer. De doelstelling van de nieuwe wet is een meer toekomstbestendig en eerlijker pensioenstelsel met een beter perspectief op pensioen, met koopkrachtbehoud. Veel goede dingen uit het oude pensioenstelsel blijven behouden, zoals de kracht van collectiviteit en de solidariteit tussen generaties. Naar verwachting worden alle pensioenen per 1 januari 2027 aangepast. Dat lijkt nog ver weg, maar toch zijn we al geruime tijd bezig om dit voor te bereiden. Net zoals met een cao-akkoord, stemmen straks alle leden van FNV Cabine over hun nieuwe pensioenregeling.

Webinars

Ook de komende weken organiseren we regelmatig webinars met achtergrondinformatie, uitsluitend voor leden van FNV Cabine. Je bent van harte welkom om woensdag 13 april of dinsdag 19 april deel te nemen en LIVE al je vragen te stellen. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur. Leden kunnen deelnemen via deze aanmeldlink voor 13 en 19 april.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief