• Home
  • 2022
  • Looncorrectie van 2 x 2,5 % per 1 maart 2022

Looncorrectie van 2 x 2,5 % per 1 maart 2022

18 mei 2022

Gisterenmiddag, 17 mei, heeft KLM alle vakbonden geïnformeerd dat de lonen gecorrigeerd zullen worden conform de laatste cao. In onze cao, die op 1 maart verliep, zijn twee loonsverhogingen afgesproken; in augustus 2020 en in augustus 2021. Deze loonsverhogingen waren tijdelijk uitgesteld en worden nu uitgekeerd. Dat betekent dat alle KLM-ers met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 twee keer 2,5% loonsverhoging uit de vorige cao gaan ontvangen.

Koopkrachtontwikkeling nodig

Tijdens de coronacrisis is er een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage afgesproken. In dat protocol is ook opgenomen dat er tijdelijk werd afgezien van twee loonsverhogingen. Het recht op deze loonsverhogingen bleef uiteraard bestaan. In de recente gesprekken die FNV Cabine heeft gevoerd met KLM, hebben wij aangegeven dat werknemers in de problemen komen door de torenhoge inflatie. KLM ziet ook dat koopkrachtontwikkeling in deze tijd noodzakelijk is en heeft daarom besloten om de lonen te corrigeren met de eerder afgesproken cao-loonsverhogingen.

Been bijgetrokken

Nu de salarissen weer op het niveau zijn zoals we in de cao 2019-2022 hebben afgesproken, is het been bijgetrokken. Er ligt hiermee een gelijk uitgangspunt voor de komende cao-onderhandelingen, waarin we afspraken gaan maken voor de periode vanaf 1 maart 2022. Dit zullen complexe onderhandelingen worden. De correctie die nu plaatsvindt zou plaats hebben gevonden in augustus 2020 en augustus 2021. Deze loonsverhogingen zijn al begin 2020 afgesproken. Sindsdien is de inflatie enorm en groeit de roep om verdere koopkrachtreparatie en modernisering. Tegelijkertijd loopt er een discussie over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage en is de financiële positie van KLM tijdens de coronacrisis fors verslechterd. In de nieuwe cao willen we afspraken maken die voorkomen dat deze koopkrachtontwikkeling door de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage tenietgedaan wordt. Deze verplichte bijdrage is vooralsnog niet van tafel, zoals jullie in de nieuwsbrief van 11 mei hebben kunnen lezen, zijn we daarover in gesprek met KLM.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.n

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief