Skip to main content

Cabineoverleg 25 mei

26 mei 2022

Op het KLM hoofdkantoor is er gesproken over allerlei zaken die ons als cabinepersoneel raken. In deze nieuwsbrief lees je meer over de extra instroom en promoties, de opschaalproblemen bij KLM, de garantie over het niet inleveren van de 2 x 2,5% loonsverhoging en over aanvullende afspraken aangaande het CA1 salaris van gedetacheerden. Tevens vragen we je aandacht voor de enquête over VacChange.

Enorm opschalen bij Cabine

Dit jaar stromen er enorm veel nieuwe collega’s in bij KLM. Naast de 200 CA’s die weer opnieuw in dienst zijn gekomen, zijn er nu ook 500 basiscursusplaatsen definitief geaccordeerd. Dit aantal wordt naar verwachting verder verhoogd met nog eens 200 nieuwe collega’s. Hiermee zal het totale aantal herindiensttredende en nieuwe CA’s dit jaar waarschijnlijk op 900 komen! Ook de promotieplaatsen zijn verder opgeschaald: dit jaar zijn er in totaal 132 nieuwe Pursers en 72 nieuwe Senior Pursers nodig. Naast deze definitieve aantallen, geldt ook dat het aantal promotieplaatsen dit jaar mogelijk nog naar boven zal worden bijgesteld.

Flinke opschaalproblemen

Na de grootscheepse afschaling in 2020, toen een groot deel van de vloot aan de grond stond, is er nu weer sprake van enorme groei bij KLM. En die komt met groeipijn. Er is sprake van grote tekorten in de grondoperatie en naar verwachting zal ook Cabine deze zomer te maken krijgen met tekorten. De situatie bij het grondpersoneel heeft ook gevolgen voor ons; reizen met je crewkoffer kan niet worden gegarandeerd, passagiers kunnen meer gespannen aan boord komen door de lange(re) rijen bij security en vluchten worden vertraagd of geannuleerd. Dit laatste heeft z’n weerslag op onze roosters, die nog steeds veel wijzigen. FNV Cabine heeft KLM verzocht om een apart overleg waarin we stilstaan bij de operationele problemen. Het doel is om te inventariseren wat er al wordt gedaan en wat er nog meer ingezet kan worden om de gevolgen van de tekorten zo goed mogelijk op te vangen voor het cabinepersoneel.

Garantie over bijdrage

KLM heeft eenzijdig besloten om per 1 maart de cao volledig uit te voeren, dat wil zeggen; overgaan tot uitbetaling van de 2 keer 2,5% loonsverhoging van 2020 en 2021. Deze looncorrectie leidt tot allerlei vragen. De arbeidsvoorwaardelijke bijdrage bestond voor Cabine uit het afzien van de loonsverhogingen voor iedereen en inzet van het (gedeeltelijke) DI-budget en de (gedeeltelijke) eindejaarsuitkering voor een deel van het kader. FNV Cabine is van mening dat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage zo snel mogelijk van tafel moet, ondanks dat de afspraken hierover lopen tot 1 januari 2023. Wij hebben bij KLM aangegeven dat het nooit zo kan zijn dat collega’s met een kadersalaris nu de loonsverhoging ontvangen en dat zij deze straks weer moeten inzetten als arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Het aan de achterkant weer inleveren voor deze groep is voor ons onacceptabel. KLM heeft ons de garantie gegeven dat dat niet gaat gebeuren.

CA1 salaris gedetacheerden

De afgelopen cabineoverleggen hebben we veel gesproken over het salaris van gedetacheerden bij KLC die promotie maken naar CA1. In het Sociaal Plan is afgesproken dat, als het CA1 salaris op basis van ervaringsjaren bij KLC hoger is dan bij KLM, er een toeslag wordt gegeven die behouden blijft bij terugkeer naar KLM. Wij hebben aangegeven dat er ook sprake zou moeten zijn van een toeslag wanneer het CA1 salaris op basis van ervaringsjaren bij KLM hoger is dan het KLM salaris. KLM en de bonden lijken elkaar gevonden te hebben in een aanvullende CA1 salarisafspraak, die we op korte termijn zullen communiceren.

Enquête VacChange

Graag willen wij de enquête over VacChange voor het ruilen van vakanties onder de aandacht brengen. Heb je recent gebruik gemaakt van VacChange? Vul dan via deze link de enquête in, zo kan de Groepscommissie met deze feedback aan de slag.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!