• Home
  • 2022
  • Extra salarisafspraak voor bij KLC gedetacheerde CA1’s

Extra salarisafspraak voor bij KLC gedetacheerde CA1’s

02 juni 2022

De afgelopen maanden hebben we veelvuldig met KLM gesproken over het salaris van KLC gedetacheerden bij promotie naar CA1. KLM bepaalde de KLC salaristrede op basis van dienstjaren bij KLC en FNV Cabine vond dat de KLC salaristrede op basis van KLM dienstjaren van toepassing zou moeten zijn. We hebben elkaar gevonden in een extra afspraak over het salaris bij promotie naar de CA1.

Nieuwe afspraak is gunstiger

Wanneer bij KLC gedetacheerde KLM CA’s promotie maken naar de CA1 functie, dan wordt het KLC salaris vanaf nu bepaald op basis van de KLM diensttijd. Dit is in alle gevallen gunstiger dan wanneer het salaris wordt bepaald op basis van de KLC diensttijd. Als dit salaris hoger is dan het KLM salaris, dan ontvangt de gedetacheerde collega maandelijks een pensioengevende promotietoeslag. De afspraak gaat in met terugwerkende kracht vanaf het moment dat de promotie naar CA1 plaatsvond. Deze toeslag telt ook mee voor de overige arbeidsvoorwaarden, zoals eindejaarsuitkering, vakantiegeld en DI-budget. Deze verhoogde toeslag vervalt bij terugkeer naar KLM.

Bij terugkeer geldt de oude afspraak

Tijdens de detachering komt deze nieuwe extra afspraak in plaats van de huidige salarisbepaling. Bij terugkeer naar KLM herleeft de oude afspraak. Dit betekent dat wanneer het KLC CA1 salaris op basis van dienstjaren bij KLC hoger is dan het KLM CA salaris, dit verschil in de vorm van een toeslag wordt betaald bij terugkeer naar KLM. De toeslag wordt verhoogd met cao-loonsverhogingen en neemt af wanneer het salaris toeneemt door de jaarlijkse tredestap.

Terugkeer

We houden natuurlijk ook nog steeds een vinger aan de pols over terugkeer van gedetacheerde collega’s vóór het einde van de geplande detacheringsperiode. Vanuit KLC wordt duidelijk aangegeven dat er bij KLC sprake is van tekorten, met name in de CA1 functie, waardoor KLC de gedetacheerden niet kan missen. Ondanks deze planningsproblemen zijn KLM, KLC en FNV Cabine van mening dat gedetacheerden zo snel als mogelijk terug moeten keren naar KLM. Mochten wij signalen ontvangen dat de KLC planning ruimer wordt en eerder terugkeren mogelijk lijkt, dan delen we dit direct met onze leden. De zure boodschap is helaas dat dit voorlopig niet aan de orde lijkt te zijn.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief