• Home
  • 2022
  • Bijeenkomst met politici & update purserpromotie

Bijeenkomst met politici & update purserpromotie

14 juni 2022

Gisteren, 13 juni, hebben alle acht KLM vakbonden gezamenlijk Tweede Kamerleden uitgenodigd om hen bij te praten over de situatie bij KLM. De aanleiding hiervoor is een commissiedebat Staatsdeelnemingen op 22 juni aanstaande waarin naar verwachting de rapportage van de KLM staatsagent wordt besproken. In deze nieuwsbrief lichten we de online bijeenkomst met de Tweede Kamerleden toe en informeren we je ook over ons gesprek met KLM over de voorwaarden voor promotie tot purser. Wil je alle in’s and out’s horen van FNV Cabine, log dan vooral in bij onze webinars op 15 en 29 juni!

Bijeenkomst met Tweede Kamerleden

Er is veel onduidelijkheid in de Nederlandse samenleving over de staatsteun aan KLM. Onterecht wordt er gedacht dat KLM geld heeft gekregen van de overheid, maar de staatssteun bestaat uit leningen met een forse rente. Naast de leningen heeft KLM gebruik gemaakt van de regelingen die voor alle bedrijven in Nederland gelden. In tegenstelling tot andere bedrijven, moeten werknemers bij KLM financieel bijdragen aan het herstel. Duidelijk is dat deze arbeidsvoorwaardelijke bijdrage onhoudbaar is en dat deze het herstel van KLM in de weg zit. Wij hebben gisteren de situatie bij KLM toegelicht aan de Tweede Kamerleden. Onze voorzitter Dorien Visser heeft hen pakkend toegesproken met een persoonlijk verhaal over de impact van het inleveren van inkomen, dit bleef hangen. Op deze manier hebben we de voor onze collega’s onhoudbare situatie aan de kaak gesteld, met de insteek dat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage en de overheidseis tot 15% kostenbesparing moeten komen te vervallen.

Voorwaarden purserpromotie

Het was een jaar geleden nog ondenkbaar, maar er dreigt een tekort aan Pursers te ontstaan. KLM heeft deze situatie bij ons aangekaart, omdat er al eind dit jaar risico’s zijn voor de vliegproductie wanneer er onvoldoende nieuwe Pursers opgeleid kunnen worden. Gezamenlijk met VNC en KLM hebben we alle voorwaarden doorgenomen. KLM heeft onder andere voorgesteld dat gedurende twee jaar de eis voor een tweede taal komt te vervallen. Wij bespreken dit onderwerp ook al in de werkgroep waarin we werken aan een nieuw loopbaan- en promotiebeleid. Wat ons betreft heeft de tweede taal maar een beperkte meerwaarde voor de Purserfunctie. We hebben daarom aan KLM laten weten dat wij akkoord kunnen gaan met het tijdelijk laten vervallen van een tweede taal, vooruitlopend op het nieuwe promotiebeleid dat na instemming van onze leden ook in de cao zal worden vastgelegd. Wanneer er definitieve afspraken worden gemaakt over (tijdelijk) aangepaste voorwaarden voor de purserpromotie, brengen we jullie direct op de hoogte.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief