Skip to main content

Cabineoverleg 30 november

Op 30 november was het maandelijks cabineoverleg met KLM op het hoofdkantoor. Er zijn tal van zaken besproken, in deze nieuwsbrief komen de belangrijkste onderwerpen aan bod. Dit betreft de dag van de salarisuitbetaling, het toekennen van verlof over de OITT dag, de productieplanning, de vragen over de collega’s die vanuit KLC zijn doorgestroomd en de nabetaling van het ouderschapsverlof.

Uitbetaling salaris
Vanaf januari 2024 zullen de salarissen voortaan op de 25e kalenderdag worden uitbetaald of wanneer de 25e niet op een werkdag valt de eerste werkdag daarna. Op dit moment worden de salarissen op de één na laatste werkdag uitbetaald. Zowel wij als KLM hebben al vaker de wens gehoord om dit aan te passen, omdat voor veel mensen de vaste lasten ook aan het einde van de maand worden afgeschreven.

Compensatie OITT dag
De OITT dag werd op verschillende manieren ingedeeld door KLM. In sommige gevallen viel de OITT dag in de BIP en werd er daardoor wel verlof opgebouwd. Ook werd in sommige gevallen de OITT dag direct gecompenseerd met cursus vrij. In weer andere gevallen werd deze training ingedeeld op de eerste indeelbare dag en gelijk gevolgd door een ICA-vlucht. In dat geval is over de OITT dag geen verlof toegekend. FNV Cabine heeft al bij de start van de eerste OITT dagen aangekaart dat wat ons betreft een cursus in alle gevallen verlof moet opleveren. Inmiddels is dit door KLM bevestigd. De collega’s aan wie geen verlof is toegekend voor de OITT dag, zullen dit verlof alsnog krijgen. Dit zal door KLM worden uitgezocht en worden bijgeschreven.

Bijstellen productie
FNV Cabine heeft eerder aangekaart dat er te veel verstoringen op de route zijn, dit staat ook in onze nieuwsbrief van 15 november. Onze zorg zit hem ook in het toewerken naar de kerst- en oud en nieuwverzoeken. KLM heeft tijdens het cabineoverleg aangegeven dit te herkennen. Voor de komende periode zet KLM tijdelijk minder vluchten in, zodat er naar verhouding meer toestellen beschikbaar zijn. Hierdoor zal er minder last minute geannuleerd worden dan wanneer dit niet was aangepast. Ook was er goed nieuws voor de komende zomer; KLM heeft de productie weer naar boven bijgesteld. Dit komt mede omdat de door de demissionaire regering nagestreefde krimpplannen voorlopig van tafel zijn.

Doorstroming KLC-KLM
Na veel jaren waarin er geen doorstroming was verwelkomen we nu weer KLC-ers bij KLM. De komende periode komen er ongeveer 100 KLC-collega’s ons korps versterken. De overgang van KLC naar KLM is niet vlekkeloos verlopen. De nieuwe collega’s die lid zijn geworden bij FNV Cabine hebben tal van zaken bij ons aangekaart. Deze onderwerpen hebben wij met KLM gedeeld. Dit betreft bijvoorbeeld de salarisinschaling, de vakantietoewijzing en de cafetariaregeling. Tijdens het cabineoverleg heeft KLM bevestigd dat zij dit in de toekomst beter wil doen en dit overgangsproces gaat evalueren.

Nabetaling ouderschapsverlof
In onze vorige nieuwsbrief hebben we toegelicht hoe KLM de nabetaling zal gaan corrigeren voor collega’s die als gevolg van volledig ouderschapsverlof op een later moment een salaristrede omhoog zijn gegaan. Tijdens het cabineoverleg hebben we KLM met klem verzocht om de periode die in kaart is gebracht (sinds 2012) en de salarisbetaling (vanaf 1 januari 2018) uit te breiden. KLM komt hier op korte termijn op terug.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!