Skip to main content

Delegatie van Cabin Pressure op ITF-congres in Lissabon

09 oktober 2007

Vliegen is een zwaar beroep. Onregelmatigheid en tijdverschillen zijn een aanslag op het bioritme en de lichamelijke en geestelijke belasting is door tal van oorzaken groot. Sinds enkele jaren staat de dosis kosmische straling op onze cemasstaten vermeld. Er zijn echter nog meer risicofactoren die tot nu toe weinig bekendheid hebben, maar die wel degelijk een negatief effect op onze gezondheid kunnen hebben. Dat bleek op een eerder deze week door de International Transport Workers’ Federation (ITF) georganiseerde bijeenkomst in Lissabon.

Vertegenwoordigers van cabinepersoneel uit verschillende landen namen deel aan deze “Occupational Health and Safety Working Group”. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure was met een delegatie van drie personen de vertegenwoordiger van het Nederlandse cabinepersoneel. Naast vakbondskaderleden (tevens vliegende collega’s) Petra Fraanje en Stefan Geerlings was ook Margreet Pasman, adviseur arbeidsomstandigheden van FNV Bondgenoten, aanwezig.

Eén van de onderwerpen was het zogenaamde “Infrasound and Low Frequency Noise” (ILFN) en de gevolgen van bovenmatige blootstelling hieraan (Vibroacoustic Disease). Dat achtergrondgeluid mensen ziek kan maken lijkt misschien niet zo waarschijnlijk, toch is er een verband aangetoond tussen dit nauwelijks of zelfs niet voor menselijke oren waarneembare geluid (bijvoorbeeld van motoren) en verschillende aandoeningen. Die variëren van neurologische klachten als toenemende agressie, depressie, geheugen- en aandachtsproblemen tot aandoeningen aan hart, bloedvaten en longen, alsmede vruchtbaarheidsstoornissen. Er is gesproken over maatregelen om de gevolgen van deze geluidsbelasting te beperken. ILFN is meetbaar en het stellen van een limiet zou een mogelijkheid kunnen zijn. Er is nog volop onderzoek gaande naar de gevolgen van ILFN en we blijven dit onderwerp volgen.

De luchtkwaliteit aan boord van vliegtuigen was ook onderwerp van gesprek. Via het ventilatiesysteem kunnen verontreinigende stoffen zich vermengen met de lucht die we inademen. Door bijvoorbeeld het lekken van olie en hydraulische vloeistoffen kan de lucht in de cabine verontreinigd raken. Wat de effecten hiervan zijn op passagiers en bemanning verdient nader onderzoek. In verband hiermee is er ook zorg over het gebruik van desinfecterende sprays die voor landing op bepaalde bestemmingen gebruikt moeten worden. Tijdens de conferentie is gepleit voor het gebruik van niet-chemische varianten.

Vermoeidheid in relatie tot werktijden, werkdruk, personeelsbezetting en dergelijke is niet alleen een zorg van KLM-cabinepersoneel. Ook personeel van buitenlandse maatschappijen is verontrust. Om die reden heeft het ITF opdracht gegeven onderzoek te doen naar veranderingen in werkomstandigheden die geleid hebben tot toename van stress en vermoeidheid bij werknemers in de burgerluchtvaart. Ellen Rosskam, Senior Work Security Specialist van de International Labour Organization in Genève, gaat dit onderzoek uitvoeren. Gezien haar staat van dienst zijn de verwachtingen hoog gespannen. Eerdere onderzoeken van haar hand hebben geleid tot verbeteringen in werkomstandigheden van diverse groepen werknemers.

We volgen met onze vertegenwoordigers bij de ITF het verloop en de resultaten van de verschillende onderzoeken. We zullen onze bevindingen inbrengen in de Groepscommissie waarin FNV Bondgenoten/Cabin Pressure ook zitting heeft, het arbeidsvoorwaardelijk cabineoverleg en het onderzoek Werkdruk dat in de CAO-onderhandelingen is afgesproken. We houden de vinger aan de pols op lokaal én internationaal niveau.

Redactie Cabin Pressure

Nieuwsarchief