Skip to main content

Flexers behouden IPB-rechten bij vervroegde pensionering

18 december 2008

Door de verhoging van de normpensioenleeftijd van 56 naar 60 verliezen veel van onze flexcollega’s hun IPB-rechten bij vervroegde pensionering. Dit is een bijkomend gevolg van het niet meetellen van (al) hun dienstjaren als standby’ers voorafgaand aan hun flexcontract. Dankzij de inzet van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure, die zich al jaren voor een grote groep ex-standby’ers/flexers inzet, is er vlak voor de feestdagen goed nieuws.

Om de volledige IPB-rechten die bij pensionering gebruikelijk zijn te behouden, moet de actieve dienstperiode tenminste 3 keer zo lang zijn als de periode van vervroegd pensioen. Door bovengenoemde combinatie van factoren voldeden veel flexers niet aan deze zogenaamde ‘referte-eis’, ondanks dat velen al langdurig bij KLM werkzaam zijn, eerst als standby’er, later als flexer. Wij vinden, met hen, het verlies van IPB-rechten niet getuigen van waardering voor hun jarenlange inzet.

KLM heeft zich ontvankelijk verklaard voor onze argumenten en meegedeeld de referte-eis niet toe te passen op deze groep cabineleden die van 1 julli 1999 (introductie flexcontract) tot en met 1 februari 2004 (opheffing standby-instituut) vanuit een standbyregistratie aansluitend naar een flex- dan wel regulier cabinecontract zijn overgegaan. De flexcollega’s zijn inmiddels per email4crew door KLM geïnformeerd. We feliciteren hen met dit mooie en welverdiende eindejaarscadeau!

Redactie Cabin Pressure

Bijlage: email klm aan flexmedewerkers

Wederom blijkt dat vasthoudendheid en daadkracht tot het beste resultaat leiden. Het motiveert ons om op dezelfde weg en met nog meer vuur verder te gaan. Steun ons daarbij door lid te worden en profiteer mee van de KRACHT! van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure