Voorwaardelijk PBS akkoord: onze leden nu aan zet!

Op 27 augustus werd het overleg m.b.t. het live gaan van PBS op 09-09-09 opgeschort. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure gaf vorige week als enige vakbond namelijk geen akkoord op implementatie, omdat de gebruiksvriendelijkheid van het systeem niet het vooraf afgesproken cijfer 7 kreeg, maar slechts een 5.5.  Wij vonden dat live gaan daardoor niet voldoende gedragenheid had binnen het korps en voorzagen grote uitvoeringsproblemen. KLM wilde zich op de ontstane situatie beraden en nodigde ons uit om vandaag weer rond de tafel te gaan zitten.

Harde afspraken
Onze rechte rug heeft dus, net als tijdens de CAO onderhandelingen dit voorjaar, weer zijn vruchten afgeworpen. Door onze standvastige opstelling van vorige week hebben we het gesprek van vandaag met KLM kunnen afdwingen, waardoor we een groot aantal verbeterpunten hebben kunnen realiseren. Zo zijn er maatregelen vastgesteld om de gedragenheid van PBS te vergroten zoals bijvoorbeeld de vrijwillige voortzetting van klassikaal onderwijs. Daarnaast zijn er twee evaluatiemomenten afgesproken in april en oktober 2010 waarop we kunnen besluiten alsnog te kunnen teruggrijpen op Plan&GO als de situatie daarom vraagt. Vervolgens zijn er inhoudelijk harde afspraken gemaakt over een ruilbulletin voor RT en een onderzoek naar het verlagen van het maximaal aantal RT blokken. Het volledige protocol kun je hier downloaden.

Je beslist zélf mee
Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel en zoals bekend zijn wij een democratische vakbond. Dat betekent dat onze leden de belangrijkste en de laatste stem hebben m.b.t. voorstellen over belangrijke onderwerpen. Korpsbrede gedragenheid van PBS is bij uitstek zo’n onderwerp! Wij hebben vandaag dan ook  ingestemd met  het PBS-protocol onder nadrukkelijk voorbehoud van instemming van de meerderheid van onze leden. We organiseren daarom dan ook weer een referendum. Uiterlijk zaterdag 5 september ontvangen alle leden de noodzakelijke informatie over het gelopen PBS proces en een stembiljet op hun huisadres.

Wil jij ook daadwerkelijk invloed, maak dan nu je keus! Als je voor 5 september 2009 introductielid wordt krijg je ook een stembiljet thuis waarmee je zelf je stem kunt laten horen. Het kost je €25,- voor het eerste half jaar. Daarna betaal je nooit meer dan €15,70 per maand. Ga nu naar het online aanmeldingsformulier en meld je aan.

Redactie Cabin pressure

Open. Eerlijk. Daadkrachtig. Democratisch. Professioneel. Kritisch.