In aanloop naar de staking

Het besluit van FNV Cabine om op te roepen tot de 24-uurs staking op maandag 8 januari 2018 heeft tot een hoop reuring geleid. Vakbondswerk is in onze ogen een kwestie van transparantie en informatieverstrekking aan alle betrokkenen over de genomen en te nemen stappen in de aanloop naar de staking. In deze nieuwsbrief lees je daar alles over. Kom óók in actie, want de -1 CA maatregel moet van tafel!

Oproep aan KLM

FNV Cabine heeft op 13 december jl. per brief gereageerd op de oproep van KLM om onze actie van 8 januari op te schorten. Dat KLM zeer verbaasd is over deze vervolgstap in dit langlopende conflict, verbaast óns dan weer. Sinds KLM in september 2016 aankondigde de -1 CA maatregel eenzijdig in te voeren, heeft FNV Cabine zich hiertegen verzet. Dit heeft geleid tot werkonderbrekingen en uiteindelijk tot de toezegging van KLM in maart 2017 dat de -1 CA maatregel stapsgewijs zou worden teruggedraaid. Op basis van deze toezegging zijn beide cabinebonden aan de slag gegaan met het cao-overleg. FNV Cabine heeft een constructieve cao-inzet op tafel gelegd die voor KLM voldoende aanknopingspunten bood. Het overleg draaide uit op het cao-eindbod van KLM. Toen dit werd afgewezen en het bedrijf terugkwam op haar toezegging om de -1 CA maatregel terug te draaien, waren alle partijen weer terug bij af. De oplossing is helder: de -1 CA maatregel moet van tafel om de weg vrij te maken voor een fatsoenlijke cao!

Zorgvuldige voorbereiding 8 januari

Er is op 15 december veiligheidsoverleg gevoerd tussen FNV Cabine en KLM om de staking op 8 januari in goede banen te leiden. Zoals altijd staat veiligheid voorop en hebben we dit zorgvuldig met het bedrijf besproken. Een vervolgafspraak staat gepland op 19 december. Op vrijdag 29 december en donderdag 4 januari organiseert FNV Cabine infosessies in ons vakbondshuis in Amsterdam. Op beide dagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Geef je op via  . Alle informatie over de acties kun je ook vinden onder de actieknop op de homepage van onze website.

Informeel overleg

FNV Cabine en VNC voeren met ingang van 1 oktober gezamenlijk actie om de -1 CA maatregel van tafel te krijgen. Zoals bekend houden wij KLM vanaf die datum strikt aan de werk- en rusttijden (WRR) uit onze cao. Dit levert vooralsnog geen enkele beweging op vanuit de directie. Na het massaal afgewezen eindbod is KLM nu aan zet om de -1 CA maatregel terug te draaien. Uit de media blijkt dat er, terwijl de WRR-actie van beide cabinebonden nog loopt, informele gesprekken gaande zijn tussen vertegenwoordigers van KLM en VNC. De transparantie lijkt ver te zoeken. Wordt er gesproken over het terugdraaien van de -1 CA maatregel? Zijn partijen in gesprek over een nieuwe cao? Met welke inzet zitten zij aan tafel? Wie het weet mag het zeggen…

Eindbod onvoldoende

In berichten op social media wordt gesteld dat er deze zomer een cao-akkoord tussen FNV Cabine en KLM zou zijn gesloten, in plaats van een eenzijdig eindbod van KLM. Voor alle duidelijkheid: Dat is pertinent onjuist. KLM is gedurende het intensieve proces van cao-onderhandelingen in haar voorstellen inderdaad steeds meer naar de cao-inzet van FNV Cabine toegeschoven. Het lukte helaas niet om overeenstemming te bereiken. Daarom heeft FNV Cabine het eindbod van KLM in september neutraal voorgelegd aan alle leden. Zoals bekend stemde 80% tegen. Een overduidelijk signaal.

Redactie FNV Cabine

Doe mee en kom in actie, het is nu of nooit!

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!