Skip to main content

Cao-inzet definitief en overgang RR-teller

04 april 2019

Van 21 maart tot en met 1 april hebben alle leden van FNV Cabine kunnen stemmen over de concept cao-inzet. De stemmen zijn geteld en de uitslag is bekend. Een meerderheid van onze leden (80,4%) heeft zich uitgesproken vóór de concept cao-inzet. 19,6% stemde tegen. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de stemming en aan de overgang van de RR-teller.

Mandaat
Met deze duidelijke uitslag geven de leden van FNV Cabine in grote meerderheid aan zich te kunnen vinden in de plannen om ons vak toekomstbestendig te houden. Dit geeft de cao-delegatie een breed gedragen mandaat om op basis hiervan de cao-onderhandelingen in te gaan. De inzet bevat voorstellen die op korte termijn te realiseren zijn én die onderdeel uitmaken van modernisering op langere termijn. Deze maand vindt de eerste bijeenkomst over het cao-proces plaats, met de cao-partijen van alle domeinen (grond, vliegers en cabine). Vanaf mei gaan naar verwachting de inhoudelijke onderhandelingen starten. Wij bedanken alle leden voor het uitbrengen van hun stem!

Lees hier de definitieve cao-inzet van FNV Cabine.

Nieuwe roosterregeling
In de huidige cao, die door de leden van FNV Cabine is afgewezen en die loopt tot 1 juni a.s., is onder de noemer ‘Werkdruk- en werkdrukbeleving’ een afspraak gemaakt over zeggenschap en vereenvoudiging tellers. Een werkgroep vanuit KLM en VNC heeft zes maanden gewerkt om tot de huidige uitwerking te komen, onder de noemer ‘Nieuwe Roosterindeling’. Dit heeft geresulteerd in twee tellers: de KL-teller (zeggenschap bij KLM) en CL-teller (zeggenschap bij CA).

Gevolgen voor deeltijders
Fulltime ICA-vliegenden (in alle functies) lijken hier het meeste profijt van te hebben. Er kleven echter ook wat nadelen aan, bijvoorbeeld voor deeltijders. Het aantal deeltijders is in de meerderheid, zo’n 65% van het korps. De door hen opgebouwde RR-dagen worden voortaan 50/50 verdeeld over de KL-teller (zeggenschap KLM) en CL-teller (zeggenschap werknemer). Verder is het straks niet meer mogelijk je tellerdagen via P&A te laten pre-assignen, zoals veel collega’s gewend waren.

Verbetering overgangsmaatregel RR-dagen
KLM wil per 15 april a.s. alle opgebouwde RR-dagen overzetten naar de KL-teller (zeggenschap KLM). Dit doet geen recht aan de bestaande afspraken. De Helpdesk van FNV Cabine heeft naar aanleiding hiervan vele negatieve reacties van leden ontvangen. De overgang van RR-dagen zou, net als de nieuwe regeling, op zijn minst 50/50 moeten zijn. We hebben KLM per brief een concreet voorstel gedaan om de overgangsafspraak te verbeteren.