• Home
  • 2022
  • Brief naar minister-president Rutte

Brief naar minister-president Rutte

22 april 2022

Alle KLM vakbonden hebben gezamenlijk minister-president Rutte aangeschreven over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage die is opgelegd door de Staat. In 2020 heeft FNV Cabine bij het ministerie van Financiën en Sociale Zaken & Werkgelegenheid haar standpunt gedeeld dat de Staat hiermee een inbreuk maakte op het fundamentele recht op collectief onderhandelen. Nu dit standpunt wordt bevestigd in het ILO-rapport, hebben we Rutte opgeroepen om het fundamentele recht op collectief onderhandelen van vakbonden te respecteren en nooit meer voorwaarden te stellen die ingrijpen in de KLM cao’s.

Vrijheid van collectieve onderhandeling

De leden van FNV Cabine hebben zich altijd bereid getoond om verantwoordelijkheid te nemen wanneer KLM in slecht weer verkeert. Zo maken we aan de overlegtafel altijd gebalanceerde afspraken, echter wel vanuit de positie van vrije onderhandelingen en gelijkwaardigheid. Onze vrijheid van cao-onderhandelingen als vakbond, is in 2020 beperkt door de overheid door te stellen dat er geen staatsteun zou zijn voor KLM zonder arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Onder deze druk hebben we in 2020, na het maken van aanvullende afspraken, de commitment-clausule getekend. Hoe dat destijds is verlopen, is terug te lezen in deze nieuwsbrief.

ILO-rapport

De ILO doet in haar rapport de volgende aanbeveling aan de Nederlandse overheid:

The Committee encourages the Government to engage in dialogue with the employers’ and workers’ organizations concerned with a view to ensuring that the duration and the impact of the above-mentioned measures are strictly limited to the exceptional circumstances faced and to ensure the full use of collective bargaining as a means of achieving balanced and sustainable solutions in times of crisis.

Uit de aanbeveling volgt voor ons dat de commitment clausule naar de toekomst toe niet meer houdbaar is. Simpel gesteld; in de toekomst zal de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage zoals de overheid deze vraagt, niet meer aan de orde zijn. Meer hierover lees je in de nieuwsbrief Situatie na ILO-rapport.

Zorgen over gevolgen arbeidsvoorwaardelijke bijdrage

Door de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage draagt KLM cabinepersoneel tussen de 7,32% en de 14,92% bij. Collega’s die onder modaal verdienen krijgen weliswaar een toeslag van 2,5%, maar ook dan draagt deze groep nog 3,8% bij. In combinatie met de huidige inflatie hebben wij echt de zorg dat collega’s in de problemen komen als dit na 2022 nog gehandhaafd zou worden.

Arbeidsvoorwaardelijke bijdrage zit KLM ook in de weg

De Staat heeft in 2020 de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage opgelegd, met als doel om het KLM-personeel bij te laten dragen aan het herstel van KLM. In de praktijk blijkt dat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage het herstel van KLM juist belemmert. Juist de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage die is opgelegd, maakt dat het voor KLM moeilijker is om nieuwe werknemers aan te trekken en vast te houden. Op dit moment is er sprake van tekorten in de grondorganisatie, vooral ‘onder de vleugel’. Dit leidt nu al tot annuleringen en vertragingen. Door deze annuleringen kan KLM minder vliegen en dus ook minder snel financieel herstellen, dan in de huidige markt mogelijk is. Door vertragingen als gevolg van deze tekorten, kunnen vluchten ook regelmatig niet binnen de cao uitgevoerd worden. Voor deze vluchten krijgen we verzoeken om vluchtuitvoering buiten de regels van de cao toe te staan; het zogenaamde motiveren. Wij hebben grote zorgen over de tekorten in de grondorganisatie; deze leiden nu al tot vertragingen en annuleringen, met de zomerdrukte nog voor de deur!

Mei webinars

Ook de komende weken organiseren we regelmatig webinars met achtergrondinformatie, uitsluitend voor leden van FNV Cabine. Je bent van harte welkom om woensdag 11 mei of donderdag 26 mei deel te nemen en live al je vragen te stellen. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur. Leden kunnen deelnemen via deze aanmeldlink voor 11 en 26 mei.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief