cao 2015

 • Ledenraadpleging cao-akkoord 2015-2016

  Beste leden van FNV Cabine,

  Als lid van FNV Cabine willen we je vragen kennis te nemen van het onlangs overeengekomen cao-akkoord en hierover je stem uit te

  ...
 • Cao-protocol gefinetuned en ondertekend

  Op donderdag 25 juni was er in beginsel een regulier cabine overleg gepland. Omdat de onderhandelingen met de vliegers zich in een eindstadium lijken te bevinden, werd dat overleg geannuleerd. In

  ...
 • Onderhandelingsresultaat bereikt tussen KLM en cabinebonden

  Na twee dagen van intensieve onderhandelingen is er in de vroege ochtend van 29 mei 2015 een onderhandelingsresultaat bereikt tussen KLM en de cabinebonden. Er is door onze inzet in het

  ...
 • Moeizaam vervolg cao-onderhandelingen

  Op maandag 18 mei jl. zijn de gesprekken over een cao voor cabinepersoneel op Schiphol-Oost voortgezet. Na de zgn. “technische sessies” van de afgelopen periode, waarin vooral

  ...
 • Update CAO 23 en 24 april

  Op 23 en 24 april zijn KLM en de Cabinebonden bijeen geweest in Soestduinen voor een voortzetting van het cao-overleg. Dit wederom in het kader van een zogenaamde  “technische

  ...
 • Update CAO

  Op woensdag 8 april zijn KLM en de Cabinebonden bijeen geweest in Zeist voor een voortzetting van het cao-overleg. De bijeenkomst werd al gauw omgedoopt tot een zogenaamde  “technische

  ...
 • Status-update cao-traject

  Er bereiken ons veel vragen over de afspraken met KLM om de zomerproductie waar te kunnen maken.  Met name m.b.t. het gemeenschappelijke saldo waarop de vrijgekomen reisverlofdagen worden

  ...
 • Zomerproductie gered door tijdelijke cao-aanpassing

  Na twee dagen van overleg is er door KLM en de cabinebonden op 26 maart 2015 een tussentijdse afspraak gemaakt voor het maakbaar maken van de productie voor zomer 2015.

 • Cao-proces nadert climax

  Op 25, 26 en 27 maart a.s. worden de cao-onderhandelingen hervat en hoopt KLM met alle domeinen (grond, cockpit en cabine) een resultaat te bereiken dat de continuïteit en daarmee de

  ...
 • Ingelast cao-overleg

  Op donderdag 19 maart zijn KLM en de Cabinebonden weer bijeen geweest op Schiphol-Oost voor een ingelast cao-overleg. Tijdens deze bijeenkomst stond de techniek van de ICA-WRR centraal. FNV

  ...
 • KLM schrapt vluchten ondanks inzet FNV Cabine

  Op 11 en 12 maart jl. zijn KLM en de Cabinebonden weer bijeen geweest op Schiphol-Oost voor het vervolg van de cao-onderhandelingen. De onderhandelingen liepen uiteindelijk het hele weekend door.

  ...
 • Cao-onderhandelingen tot in de kleine uurtjes

  Op 11 en 12 maart jl. heeft FNV Cabine het cao-overleg met KLM hervat. In een complex en langdurig overleg zijn we op constructieve wijze, conform onze cao-agenda, op zoek gegaan naar een

  ...
 • KLM voert druk op WRR op

  Nog voordat de cao-onderhandelingen waren begonnen, werd al snel duidelijk dat KLM een kraak wilde zetten op de WRR. In december al gaf de directie aan, op zoek te zijn naar

  ...
 • KLM houdt halsstarrig vast aan besparingsdoelstelling

  Op 18 februari zijn KLM en de Cabinebonden weer bijeen geweest voor het hervatten van de cao-onderhandelingen. Deze staan in het teken van de door KLM gewenste besparing op arbeidskosten

  ...
 • Cao-traject vraagt tijd

  Op 12 februari zijn KLM en de Cabinebonden bijeen geweest voor het vervolg van het cao-proces. In een complexe zoektocht zijn er weer wat stapjes gezet richting het bereiken van een

  ...
 • Cao-onderhandelingen onder hoogspanning

  Op 29 en 30 januari zijn KLM en de bonden weer bijeen geweest voor het hervatten van de cao-onderhandelingen. Zoals eerder gecommuniceerd staan de onderhandelingen in het teken van de door KLM

  ...
 • Zicht op CAO-akkoord afhankelijk van goede balans

  Woensdag 4 maart jl. zijn KLM en de Cabinebonden weer bijeen geweest op Schiphol-Oost voor het vervolg van de cao-onderhandelingen. Deze zijn in een fase beland waarin naarstig wordt gezocht naar

  ...